Yksityisyyden suoja

Yksityisyyden kunnioittaminen

Aktia Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt tunnistavat ja kunnioittavat palveluidensa käyttäjän odotuksia yksityisyyden suojasta. Kaikki tiedot, jotka käyttäjä meille antaa, pysyvät luottamuksellisina.
 

Miksi keräämme, säilytämme ja käytämme asiakkaiden tietoja

Keräämme, säilytämme ja käytämme asiakkaita koskevia tietoja asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista (asiakkaan tunnistaminen ja yksilöinti, asiakkaan kanssa solmittujen sopimusten noudattamisen varmistaminen, yhteydenotto, suoramarkkinointi), riskienhallintaa sekä toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvaa raportointia varten.

Tietojen avulla opimme paremmin ymmärtämään kuluttajien tarpeita. Saamiemme tietojen perusteella tarjoamme kuluttajaa kiinnostavia tuotteita ja palveluita hänen käyttöönsä. Tietoja käytetään myös ratkaisujen löytämiseen ongelmatilanteissa sekä palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Olemme aina valmiita selvittämään toimintatapamme käyttäjän niin halutessa.
 

Henkilökunnalla rajoitettu pääsy asiakkaiden tietoihin

Asiakkaiden tietoihin pääsy on rajoitettu vain niille toimihenkilöille, joilla on työtehtäviin liittyvä tarve päästä tietoihin käsiksi. Koulutamme henkilökuntaamme ymmärtämään luottamuksen ja asiakkaan yksityisyyden suojan merkityksen. Meillä on myös hyväksytyt periaatteet luokitella tietoa. Täten turvaamme tietojen luottamuksellisen käytön ja säilytyksen.
 

Korkeat turvallisuusvaatimukset asiakkaiden tietojen suojaamiseksi

Käytämme hyväksyttyjä turvallisuussääntöjä ja -menetelmiä, joilla estämme pääsyn asiakkaiden tietoihin ulkopuolisilta henkilöiltä, joilla tähän ei ole oikeutta. Näitä menetelmiä ovat mm. järjestelmien pääsynvalvonta, palomuurit, verkkoturvallisuus, paloturvakaapit sekä tarpeettomien tietojen ja asiakirjojen hävittäminen turvallisesti.
 

Tietojen luovuttaminen

Asiakkaita koskevia henkilötietoja luovutetaan ainoastaan säädetyn pankki- rahastoyhtiö- ja sijoituspalveluyrityssalaisuuden puitteissa tai rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista, markkinointia ja riskienhallintaa varten. Tietoja luovutetaan viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja salassapitosäännösten estämättä. Tietoja voidaan lisäksi luovuttaa rahoitus- ja vakuutusalan yhteistyökumppaneille, heidän asiakaspalvelussaan käytettäväksi.

Luovutamme tietoja asiakkaastamme vain, mikäli:

  • Asiakas on valtuuttanut meidät antamaan kyseisiä tietoja
  • Pankki-, rahastoyhtiö- tai sijoituspalveluyrityssalaisuus ei estä luovutusta tai lain mukaan toimivaltainen viranomainen pyytää tietoja.
     

Asiakkaan yksityisyyden suojaaminen liiketoiminnassa kolmansien osapuolten kanssa

On tarpeellista antaa tietoja asiakkaasta tietyille toimittajille ja palveluyrityksille, joilta ostamme palveluita. Esimerkiksi maksukortin tilauksen yhteydessä annamme tarpeelliset tiedot kortin toimittajalle. Vaadimme näiltä toimittajilta ja palveluyrityksiltä luottamuksellisuutta ja lain noudattamista. Emme salli kolmansien osapuolten myydä tai käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.
 

Puheluiden tallentaminen

Vastaanotetut ja soitetut puhelut voidaan tallentaa asiakaspalvelun ja turvallisuuden parantamiseksi. Tallenteita voidaan kuunnella toimeksiantojen todentamiseksi. Tallenteita voidaan hyödyntää myös asiakaspalvelun kehittämiseksi sekä palveluiden parantamiseksi.
 

Verkkopalvelut

Kun asiakas käyttää verkkopalveluitamme, noudatamme samoja sääntöjä luottamuksen ja yksityisyyden osalta kuin hänen käydessään konttorissamme. Lue lisää tietoturvasta sekä Aktian käyttöehdoista. Verkkopalveluissamme käytetyistä evästeistä löydät lisätietoja alta.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.
Käytämme evästeitä analysoidaksemme ja kehittääksemme palveluitamme. Evästeiden avulla saamme mm. tärkeää tietoa palvelujemme käyttötavoista, suosituimmista sivuista, latausajoista sekä mahdollisista virhetilanteista. Tarvitsemme tätä tietoa, jotta voisimme parantaa verkkopalveluidemme sisältöjä ja käytettävyyttä, seurata mainonnan tehokkuutta sekä tarjota asiakkaiden tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Voimme käyttää verkkopalveluiden käytöstä kerättyä anonyymiä tietoa myös selaimelle kohdennetun sisällön tai mainonnan tuottamiseen. Emme kerää mitään tietoja, jotka mahdollistavat yksittäisen käyttäjän tunnistamisen, mutta tunnistamme ja yksilöimme selaimet sekä tunnistamme organisaation, jota käyttäjän Internet-osoite edustaa.

Edellisestä poiketen Aktian verkkopankissa asioivat käyttäjät ovat tunnistettuja. Kukin käyttäjä tunnistetaan yksilöllisellä evästeellä.

Jos et halua, että evästeitä tallennetaan tietokoneellesi, voit sulkea ominaisuuden selaimesi turvallisuusasetuksista. Huomaa, että jos estät evästeiden käytön, et voi käyttää Aktian verkkopankkia tai chat-palvelua.
 

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen

Keräämme  tietoa eri tahoilta ymmärtääksemme ja kohdataksemme käyttäjien tarpeita sekä täyttääksemme laissa määrätyt asiakkaan tuntemista koskevat vaatimukset. Henkilökohtaista tietoa asiakkaistamme keräämme mm. asiakkaalta itseltään tai hänen edustajiltaan, väestörekisterikeskuksesta ja muista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, asiakashäiriö- ja luottotietotietorekistereistä, samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä sekä rahoitus- ja vakuutusalan yhteistyökumppaneilta lain sallimissa rajoissa. Voimme kerätä tietoja myös muista luotettavista lähteistä, kuten yritysten vastuuhenkilöistä ja omistajista tietoja sisältävistä kaupallisista rekistereistä.
Pyrimme pitämään asiakkaittemme tiedot ajan tasalla, mutta mikäli kaikesta huolimatta asiakkaamme huomaa tiedoissaan olevan virheitä esim. tiliotteessa, pyydämme asiakasta ilmoittamaan virheellisestä merkinnästä.
 

Oikeus tarkistaa tietonsa ja kieltää markkinointi

Asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa itseään koskevat tiedot, jotka hänestä on tallennettu asiakasrekistereihimme tekemällä siitä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle. Asiakkaalla on oikeus rekisterinpitäjälle jätetyllä ilmoituksella kieltää häntä koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- tai mielipidetutkimuksia varten. Rekisterinpitäjä korjaa välittömästi rekisterissä olevan virheelliseksi tai vanhentuneeksi havaitsemansa tiedon. Salassapitoa koskevien määräyksien vuoksi emme voi vastata tietojen tarkastuspyyntöihin sähköpostitse avoimen Internetin kautta.
 

Rekisterinpitäjä

Yllä olevat tiedot koskevat seuraavien rekisterinpitäjien asiakasrekistereitä:

Aktia Pankki Oyj, Y-tunnus 2181702-8, osoite PL 207 (Mannerheimintie 14), 00101 Helsinki

Aktia Rahastoyhtiö Oy, Y-tunnus 0672513-3, osoite PL 695 (Mannerheimintie 14), 00101 Helsinki

Aktia Varainhoito Oy, Y-tunnus 1110152-8, osoite PL 714 (Mannerheimintie 14), 00101 Helsinki

Aktia Pankki Oyj:n asiakasrekisterin rekisteriselosteen löydät tästä.  
Aktia Henkivakuutus Oy:n rekisteriselosteen löydät tästä.
 

Yhteydenotto

Vastaamme mielellämme kysymyksiin, jotka koskevat Aktian asiakkaan yksityisyyden suojan periaatteita - täytä palautelomake.