Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu on yrityksen vastuu toimintansa taloudellisista, ympäristöön liittyvistä ja sosiaalisista vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan. Aktian missiossa ja arvoissa korostetaan yhteiskuntavastuuta. Aktia harjoittaa vastuullista yritystoimintaa sekä tarjoaa rahoitus- ja vakuutuspalveluja kannattavasti, luotettavasti ja tehokkaasti.

Aktian julkaisee vuosittain yhteiskuntavastuuraportin, joka käsittää koko konsernin toiminnan ja täydentää konsernin tulostiedotteita. Siinä esitellään toimenpiteet, joiden avulla Aktia tukee yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Vuodesta 2015 alkaen Aktian yritysvastuuraportti on integroitu vuosikertomukseen.

Aktia Pankin vuosikertomus 2017

Aktia Pankin vuosikertomus 2016

Aktia Pankin vuosikertomus 2015

Aktia Pankin yritysvastuuraportti 2014

Aktia Pankki Oyj: Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Aktia Oyj: Yhteiskuntavastuuraportti 2012