Osakekohtaiset avainluvut

Osaketiedot 2016 2015 2014 2013 2012
Osakekohtainen tulos 0,74 0,78 0,79 0,78 0,74
Osinko 0,60 0,54 0,48 0,42 0,36
Pääomanpalautus   0,10 - - 0,14

Osinko ja pääoman
palautus yhteensä

0,60 0,64 0,48 0,42 0,50
Osinkosuhde (osinko+ mahd
pääomanpalautus), %
81 82 61 54 49
Osinko kasvu, % 11,1 12,5 14,3 16,7 20,0
Tuotto (osinko+pääoman-
palautus/A-osake), %
6,2 6,2 4,9 5,19 8,62
Päätöskurssi 31.12. A-osake 9,73 10,31 9,77 8,10 5,80
Päätöskurssi 31.12. R-osake 13,40 11,71 10,60 8,17 7,51
Vuoden korkein, A-osake 10,26 12,07 10,00 8,17 6,00
Vuoden alin A-osake 7,70 9,33 7,99 5,82 4,34
Vuoden korkein, R-osake 16,00 13,49 11,20 8,60 8,50
Vuoden alin, R-osake 9,59 10,45 8,20 6,76 6,75
Kurssikehitys, A-osake % -3,85 4,46 21,22 39,66 16,00
Kurssikehitys, R-osake % 14,43 10,47 29,27 8,79 -11,76
Oma pääoma per osake
(NAV), euroa
9,24 9,26 9,39 8,67 8,91
Päätös 31.12. A-osake/NAV 1,05 1,11 1,05 0,93 0,65
Päätös 31.12. R-osake/NAV 1,45 1,26 1,13 0,94 0,84
Keskimääräinen liikevaihto
Nasdaq OMAX/pvä, A-osake
192 880 279 620 402 873 173 703 115 862
Keskimääräinen liikevaihto
Nasdaq OMAX/pvä, R-osake
13 717 40 078 10 402 9 810 39 496
Keskimääräinen volyymi
Nasdaq OMX/pvä, A-osake
21 028 26 116 45 032 24 808 21 950
Keskimääräinen volyymi
Nasdaq OMX/pvä, R-osake
1 124 3 468 1 077 1 262 4 679
Kiertonopeus A-osake, %  11,26 16,51 23,44 13,23 13,27
Kiertonopeus R-osake, % 1,28 1,60 1,35 1,58 2,35
P/E-luku, A-osake 13,15 13,21 12,37 10,38 7,84
P/E-luku, R-osake 18,11 15,01 13,42 10,47 10,15
Markkina-arvo, miljoona euroa 720 714 667 540 423
Osakemäärä 31.12.
A-osake
46 706 723 46 706 723 46 706 723 46 706 723  46 936 908
Osakemäärä 31.12.
R-osake
19 872 088 19 872 088 19 872 088 19 872 088 20 050 850
Osakkeita yhteensä
(A ja R)
66 578 811 66 578 811 66 578 811  66 578 811 66 987 758
Osakkeenomistajia 41 791 42 194 43 862 45 988 47 929