Osakekohtaiset avainluvut

Osaketiedot 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osakekohtainen tulos     0,74 0,78 0,79 0,78 0,74
Osinko     0,60 0,54 0,48 0,42 0,36
Pääomanpalautus       0,10 - - 0,14

Osinko ja pääoman
palautus yhteensä

    0,60 0,64 0,48 0,42 0,50
Osinkosuhde (osinko+ mahd
pääomanpalautus), %
    81 82 61 54 49
Osinko kasvu, %     11,1 12,5 14,3 16,7 20,0
Tuotto (osinko+pääoman-
palautus/A-osake), %
    6,2 6,2 4,9 5,19 8,62
Päätöskurssi 31.12. A-osake     9,73 10,31 9,77 8,10 5,80
Päätöskurssi 31.12. R-osake     13,40 11,71 10,60 8,17 7,51
Vuoden korkein, A-osake     10,26 12,07 10,00 8,17 6,00
Vuoden alin A-osake     7,70 9,33 7,99 5,82 4,34
Vuoden korkein, R-osake     16,00 13,49 11,20 8,60 8,50
Vuoden alin, R-osake     9,59 10,45 8,20 6,76 6,75
Kurssikehitys, A-osake %     -3,85 4,46 21,22 39,66 16,00
Kurssikehitys, R-osake %     14,43 10,47 29,27 8,79 -11,76
Oma pääoma per osake
(NAV), euroa
    9,24 9,26 9,39 8,67 8,91
Päätös 31.12. A-osake/NAV     1,05 1,11 1,05 0,93 0,65
Päätös 31.12. R-osake/NAV     1,45 1,26 1,13 0,94 0,84
Keskimääräinen liikevaihto
Nasdaq OMAX/pvä, A-osake
    192 880 279 620 402 873 173 703 115 862
Keskimääräinen liikevaihto
Nasdaq OMAX/pvä, R-osake
    13 717 40 078 10 402 9 810 39 496
Keskimääräinen volyymi
Nasdaq OMX/pvä, A-osake
    21 028 26 116 45 032 24 808 21 950
Keskimääräinen volyymi
Nasdaq OMX/pvä, R-osake
    1 124 3 468 1 077 1 262 4 679
Kiertonopeus A-osake, %      11,26 16,51 23,44 13,23 13,27
Kiertonopeus R-osake, %     1,28 1,60 1,35 1,58 2,35
P/E-luku, A-osake     13,15 13,21 12,37 10,38 7,84
P/E-luku, R-osake     18,11 15,01 13,42 10,47 10,15
Markkina-arvo, miljoona euroa     720 714 667 540 423
Osakemäärä 31.12.
A-osake
    46 706 723 46 706 723 46 706 723 46 706 723  46 936 908
Osakemäärä 31.12.
R-osake
    19 872 088 19 872 088 19 872 088 19 872 088 20 050 850
Osakkeita yhteensä
(A ja R)
    66 578 811 66 578 811 66 578 811  66 578 811 66 987 758
Osakkeenomistajia     41 791 42 194 43 862 45 988 47 929