Aktian logo

Aktian logo allekirjoittaa kaiken yritysviestinnän. Logoa ympäröi oheisen mallin mukainen suoja-alue. Suojaalueelle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä, koska ne häiritsisivät logon selkeyttä.

Logon suoja-alue

Lataa Aktian logo