Aktian päivitetty strategia

Vuoteen 2023 ulottuvan strategiapäivityksen mukaisesti Aktia hakee entistä vahvemmin kasvua varainhoidosta ja uusista asiakkaista Suomen kasvukeskuksissa sekä jatkaa toimintansa tehostamista entisestään. Strategian tavoitteena on tukea Aktian kasvutavoitteita sekä viedä yhtiötä kohti uutta visiota olla "Se hyvä pankki. Ja erinomainen varainhoitaja".

 

Aktian päivitetty strategia koostuu kolmesta avainteemasta:

 • PARAS VARAINHOITO

  Aktian päämääränä on laajentaa entisestään varainhoidon kilpailukykyistä tarjontaa niin oman tuotekehityksen kuin tarkoin valikoitujen kumppanuuksien kautta. Lisäksi Aktia haluaa panostaa yksityishenkilöiden säästämisen ja sijoittamisen lisäämiseen. Aktia haluaa tuoda korkealuokkaiset sijoitustuotteensa ja palkitun varainhoidon osaamisensa entistä paremmin laajan henkilöasiakasverkostonsa ja institutionaalisten sijoittajien ulottuville. Aktian tavoitteena on myös jatkaa institutionaalisen varainhoidon vahvaa kansainvälistämistä uusille markkina-alueille. 
   
 • KASVUA UUSISTA HENKILÖ- JA YRITYSASIAKKAISTA SUOMEN KASVUKESKUKSISSA

  Aktia hakee kasvua Suomen kasvukeskuksista ja panostaa entistä selkeämmin tarjoomansa kehittämiseen asiakkaiden eri elämänvaiheiden ympärille. Digitaaliset pankki-, sijoitus- ja henkilövakuutuspalvelut yhdistettynä henkilökohtaiseen asiointiin mahdollistavat arvonluonnin uusilla tavoilla, jotka huomioivat paremmin jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet sekä mahdollistavat palveluiden saatavuuden missä tahansa ja milloin tahansa. Aktia keskittyy edelleen palvelemaan myös erityisesti pieniä- ja keskisuuria yrityksiä.

  Aktia panostaa lisäksi entisestään henkivakuutustuotteiden tarjontaan ja perustaa tätä varten uuden myyntiyhtiön. Uusi myyntiyhtiö on yhteistyössä Veritas Eläkevakuutus Oy:n kanssa ja toimii Veritaksen asiamiehenä.

 • TOIMINNAN TEHOKKUUS

  Aktia jatkaa toimintojensa standardisointia ja automatisointia jo aiemman strategian jatkumona. Tavoitteena on uudistaa ja tehostaa toimintatapoja niin, että Aktia pystyy vastaamaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin entistä ketterämmin ja tuottaa näin asiakkailleen paremman asiakaskokemuksen. Samalla pyritään parantamaan toiminnan kannattavuutta sekä vapauttamaan resursseja strategian mukaisten fokusalueiden kasvuinvestointeihin.