Koncernkommunikation

Aktia Bank Abp
Koncernkommunikation
PB 207 (Mannerheimvägen 14 A)
00101 Helsingfors
E-post: kommunikation@aktia.fi
E-postlogik: fornamn.efternamn@aktia.fi

Kontakt för medier:
E-post: kommunikation@aktia.fi
Telefon:
010 247 6294 / Katja Korsinkin
010 247 6345 / Elli Antikainen

Vi är anträffbara på vardagar kl. 8–18.

Kontakter som gäller marknadsföring och reklam riktas per e-post till marknadsforing-markkinointi@aktia.fi
Andra kontakter via Aktias telefonväxel 010 247 010.

Lotta Borgström, Direktör, investerarrelationer och kommunikation

Lotta Borgström
Direktör, investerarrelationer och kommunikation

tfn 010 247 6838
lotta.borgstrom@aktia.fi

Elli Antikainen, Kommunikationschef

Elli Antikainen
Kommunikationschef

tfn 010 247 6345
elli.antikainen@aktia.fi

 

Katja Korsinkin
Kommunikationschef

tfn 010 247 6294
katja.korsinkin@aktia.fi