Yhtiökokous 2014

Aktia Pankki Oyj:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2014 Pörssitalossa, Fabianinkatu 14, Helsinki. 

Kutsu ja ennakkoaineisto

 

Yhtiökokouksen päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 7.4.2014 emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 jaetaan osinkona 0,42 euroa osakkeelta, yhteensä 28,0 miljoonaa euroa. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin 10.4.2014.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäkaksi.

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen hallintoneuvoston jäsenet Håkan Mattlin, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Jorma J. Pitkämäki, Peter Simberg, Bengt Sohlberg ja Mikael Westerback, jotka olivat erovuorossa, sekä uusiksi jäseniksi agrologi Peter Karlgren ja valtiotieteen maisteri Solveig Söderback, kaikki kolmen vuoden toimikaudeksi.

Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin 22 600 euroa puheenjohtajalle, 10 000 euroa varapuheenjohtajalle ja 4 400 euroa jäsenelle. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä.

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi. KPMG Oy Ab valittiin tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, valtuutuksesta ostaa omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta myydä omia osakkeita.

Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2014. 

Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa 2014