Varsinainen yhtiökokous 2010

Kutsu ja ennakkoaineisto 

Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2010 klo 16 Marina Congress Centerissä Helsingissä.

Pöytäkirja, toimitusjohtajan katsaus

  • Yhtiökokouksen pöytäkirja
    • Päätösehdotukset, joihin pöytäkirjassa viitataan, ilmenevät kutsutekstistä (ks. edellä)
    • Kohdassa 7 vahvistettu tilinpäätös ja kohdassa 8 vahvistettu konsernitilinpäätös ovat Aktian vuosikertomuksessa 2009 (ks. edellä)
  • Toimitusjohtajan katsaus