Extra bolagsstämma 

Aktia Bank Abp:s extra bolagsstämma hölls 21.9.2017 kl.16.00 på Tekniskas salar, Eriksgatan 2, Helsingfors. 

Bolagsstämman hölls för att besluta om ändring av Aktia Bank Abp:s bolagsordning och därmed avveckling av bolagets förvaltningsråd.

 

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till reviderad bolagsordning

Förslag till arbetsordning för aktieägarnas nomineringskommitté

 

Beslut på extra bolagsstämman