Bolagsstämma 2011

Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma 2011 hölls 29.3.2011 kl. 16.00 på Scandic Continental i Helsingfors.

Beslut vid Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma 2011

Protokoll, vd:s översikt

Kallelse samt förhandsmaterial