Ordinarie bolagsstämma 2010

Kallelse samt förhandsmaterial

Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 25.3.2010 kl. 16 på Marina Congress Center i Helsingfors.

Protokoll, VD:s översikt