Årsredovisning 2018

Grunden för Aktia skapades så tidigt som på 1820-talet när den äldsta av de nuvarande bankerna i Finland etablerades. Då hade grundarna som mål att skapa en metod för människor att under goda tider spara för dåliga tider. Dagens Finland är mycket annorlunda. Det grundläggande behovet har dock inte förändrats och vår uppgift är fortfarande att hjälpa Finland och finländarna att öka sin förmögenhet.

År 2018 fokuserade vi på att genomföra en del betydande ändringar i enlighet med vår strategi. Mitt under förändringarna lyckades vi bevara våra kunders förtroende och uppnådde ett gott resultat.

År 2019 kommer Aktia att vara ett allt smidigare och allt mer internationellt företag. Tillsammans med våra kunder ökar vi kundernas förmögenhet genom individuella lösningar och digitala tjänster.

 
 
 
Mikko Ayub 2018
 
 

År 2018 nådde vi framgång på många olika områden och lyckades bevara våra kunders förtroende mitt under stora förändringar.

Mikko Ayub, Verkställande direktör