Masskuldebrevslån

Masslån passar dig som vill placera på lite längre sikt, vanligen mellan 2 och 5 år. Du kan teckna masslån med en minimiplacering på 1 000 euro.

Du får en årlig ränta på din placering under den förutbestämda lånetiden. Du kan sälja din placering när du vill under lånetiden, men då till det rådande marknadspriset. Vi har olika masslån som ger olika avkastning:

  • Traditionella masskuldebrevslån ger dig en årlig ränta. Risken är inte betydligt större än i bankdepositioner, men avkastningen är högre.
  • Indexlån kan ge dig en aktiebunden tilläggsavkastning. Indexlån är tryggare än aktieplaceringar och kan ge högre avkastning än traditionella masslån.

Läs mera om masskuldebrevslånen (du flyttas nu till aktia.fi)