Skuldinvesterarpresentation

Villkor för användning av presentationen för investerare

Denna presentation för investerare utgör inte inom något jurisdiktionsområde en offert att sälja eller offertbegäran att köpa masskuldebrev till någon person till vilken det under ifrågavarande jurisdiktion är olagligt att göra en sådan offert eller begäran.

Vänligen läs även ansvarsbegränsningsklausulen i de relevanta handlingarna.

Jag har läst och förstått det ovan angivna.