Grundprospekt för EMTN- och Masskuldebrevslån med säkerhet i fastighet 

Villkor för användning av grundprospekt

Detta grundprospekt utgör inte inom något jurisdiktionsområde en offert att sälja eller offertbegäran att köpa masskuldebrev till någon person till vilken det under ifrågavarande jurisdiktion är olagligt att göra en sådan offert eller begäran.

Vänligen läs även ansvarsbegränsningsklausulen i de relevanta handlingarna.

Jag har läst och förstått det ovan angivna.

EMTN- och covered bond grundprospekt

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011