Upplåning och likviditet

Aktia Bank har koncentrerat sig på att betjäna privatkunder och småföretag. Nästan 90 %   av lånen beviljas privata hushåll och största delen av lånen har bostadssäkerhet. Den mest betydande upplåningskanalen för Aktia, säkerställda obligationslån, använder dessa krediter som säkerhet. Säkerställda obligationslån är riktade till internationella investerare och emissionerna är dimensionerade att uppfylla marknadens behov för att säkerställa en eftermarknad för emissionerna. Alla emissioner görs i euro. Aktia Bank strävar efter att regelbundet emittera säkerställda obligationslån på marknaden.

Utöver de säkerställda obligationslånen emitterar Aktia obligationslån utan säkerhet. Med dessa kompletterar och breddar banken sina upplåningsmöjligheter samt svarar mot institutionella investerares särskilda behov. Beloppet för emissionerna utan säkerhet varierar enligt bankens behov av likviditet. En del av emissionerna kan vara riktade till partimarknaden, en del är mindre, skräddarsydda emissioner.

Aktia Bank emitterar tidvis riktade emissioner som passar placeringsplanen. För tillfället skulle vi vara intresserade av att emittera medellånga senioremissioner och limiterad beloppet av suplementärkapital Tier 2 masskuldebrev.

Aktia Bank följer sin likviditetsposition regelbundet och uppskattar om finansieringen räcker till för den normala verksamheten utan funding eller ny upplåning. Mängden likviditet stresstestas mångsidigt med olika antaganden. Aktia Banks styrelse har ställt ett minimimål på 12 månader för den disponibla likviditeten.

Aktia Banks Treasury ansvarar för bankens kort- och långsiktiga upplåning, ränteskyddet för bankens balans och för valutahandeln.

Aktia Bank har kreditbetyg av två internationella ratinginstitut:

Moody's: A1 /P-1 (stable); säkerställda obligationslån: Aaa
Standard & Poor's: A-/A-2 (stable)