Samhällsansvar

Samhällsansvar handlar om företagets ansvar för hur dess dagliga verksamhet påverkar samhället, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Aktias mission och värderingar betonar det samhälleliga ansvaret. Aktia bedriver ansvarsfull företagsverksamhet genom att erbjuda såväl finansiella tjänster som försäkringstjänster lönsamt, pålitligt och effektivt.

Aktia publicerar årligen en samhällsansvarsrapport som baserar sig på koncernens verksamhet och är ett komplement till de ekonomiska rapporterna. I rapporten redogörs för vilka åtgärder vi tagit för att stöda en hållbar utveckling i samhället.

Aktias företagsansvarsrapport är från och med 2015 en del av årsredovisningen.

Aktia Bank Abp: Årsredovisning 2017

Aktia Bank Abp: Årsredovisning 2016

Aktia Bank Abp: Årsredovisning 2015

Aktia Bank Abp: Företagsansvarsrapport 2014

Aktia Bank Abp: Samhällsansvarsrapoort 2013

Aktia Abp: Samhällsansvarsrapport 2012