Aktia Kapitalförvaltning Ab

Aktia Kapitalförvaltnings uppgift är att öka kundernas förmögenhet på lång sikt på en för kunden lämplig risknivå. Förutom egen förvaltning utgör analys och val av externa fonder för våra kunder en hörnsten i verksamheten. Valet av externa fonder sköts av Kapitalförvaltningens belönade fondanalysgrupp. Genom analyserna kan vi försäkra oss om att våra kunder i alla situationer har ett mycket omfattande och framgångsrikt globalt samarbetsnätverk till sitt förfogande.

Kapitalförvaltningens portföljförvaltare ansvarar för placeringarna i Aktia Fondbolag Ab:s placeringsfonder. Med stöd av sitt placeringskunnande erbjuder Kapitalförvaltningen förutom enskilda placeringslösningar sina institutionella kunder diskretionära även portföljförvaltningstjänster. Portföljerna förvaltas aktivt med beaktande av kundernas placeringsmålsättningar och placeringsbehov. Placeringar görs bl.a. i inhemska och utländska aktier och ränteinstrument direkt eller via fonder.

Aktia Kapitalförvaltning har genom flera års arbete uppnått en stabil ställning inom sitt verksamhetsområde. Till kundkretsen hör bl.a. arbetspensionssamfund, försäkringsbolag, stiftelser och företag. De förvaltade medlen uppgår till över sex miljarder euro och består av direkta eller fondplaceringar i olika tillgångsslag globalt.

Aktia Kapitalförvaltning verksamhetsmodell och kunniga personal har flera år fått mycket positiv respons i oberoende kundenkäter. Kapitalförvaltningen har valts till Finlands bästa institutionella kapitalförvaltare i SFR:s (Scandinavian Financial Research) undersökningar åren 2010, 2012 och 2013 (Platinum Award) och nästbästa åren 2011, 2015, 2016 och 2017 (Gold Award). Dessutom har Morningstar valt vår räntefondförvaltning till den bästa i Finland åren 2013, 2014, 2015, 2018 och 2019. Aktia Kapitalförvaltning har vunnit Lipper Fund Awards 2019-priset som bästa nordiska räntefondförvaltare i Small Company-kategorin.

Svenska Tell Media Group, som är specialiserat på fondanalys, har sex år i rad (2010-2015) valt vårt team som analyserar externa fonder till Finlands bästa. Enligt responsen från undersökningarna ligger vår styrka bl.a. i analys och val av investeringsprodukter, sammanställning av investeringshelheter, en klar investeringsprocess och i resultatgivande verksamhet.

Vi satsar mycket på kundservice och är glada över att våra kunder upplever att den håller hög kvalitet. Mera information om kapitalförvaltningstjänster finns här.

Bekanta dig med vår översikt över ansvarsfullt investerande här.


 

Bekanta dig med Aktias principer för ägarstyrning här.

Kontaktinformation

Aktia Kapitalförvaltning Ab
Mannerheimvägen 14 A
PB 714, 00101 Helsingfors
tfn +358 10 247 5000
fax +358 10 247 7039

FO-nummer: 1110152-8

Verkställande direktör: Katariina Pesonen