Aktia Finans Ab har 1.5.2020 fusionerats med Aktia Bank Abp

Aktia Finans Ab ansvarar, som en del av Aktiakoncernen, för Aktias MasterCard-produkter, Aktias mobila betalningslösningar (Aktia Wallet) och tredje parters betalningslösningar. Aktia Finans Ab har mångårig och gedigen erfarenhet av kort, betalningar och mobila betalningslösningar i Finland. Bolaget har ca 100 000 privat- och företagskunder och ett antal samarbetspartner inom finanssektorn.
 
Vänligen kontakta oss om du vill diskutera mobila betalningslösningar eller samarbete inom kort och betalningslösningar.
 

Kontaktuppgifter

Aktia Finans Ab
Tfn +358 10 247 5000
Af(at)aktia.fi
E-postlogik: fornamn.efternamn(at)aktia.fi
 
FO-nummer 2406310-2
Verkställande direktör: Andreas Lagerbohm
 
Postadress:
PB 207, 00101 Helsingfors
 

Aktia Finans Ab fusionerats med Aktia Bank Abp 1.5.2020.