Aktia Fondbolag Ab

Aktia Fondbolag Ab är ett helägt dotterbolag till Aktia Bank Abp och har som sin främsta uppgift att förvalta och administrera placeringsfonder och specialplaceringsfonder. Aktia Fondbolag grundades 1987 och tillhör de äldsta fondbolagen i Finland. Utöver Aktia Bank har Fondbolaget flera andra distributionskanaler främst i Finland. Portföljförvaltningen har huvudsakligen utlokaliserats till Aktia Kapitalförvaltning Ab.

Aktia Fondbolags fondverksamhet har GIPS-certifiering (GIPS = Global Investment Performance Standards).  GIPS-rapporten (på finska) finns att få på Aktia Fondbolag.

Aktia Fondbolag utövar en ägarpolitik enligt rekommendation av Finansbranschens Centralförbund. Du kan ladda ner Aktia Fondbolags ägarpolitik här

 Bekanta dig med Aktias översikt över ansvarsfullt investerande här.

Bekanta dig med Aktia Fondbolagets fonder.
 

Kontaktinformation

Aktia Fondbolag Ab
Mannerheimvägen 14 A
PB 695, 00101 Helsingfors
tfn 010 247 5000
fax 010 247 6859
 
FO-nummer: 0672513-3