Aktia Fondbolag Ab

Aktia Fondbolag Ab är ett helägt dotterbolag till Aktia Bank Abp och har som sin främsta uppgift att förvalta och administrera placeringsfonder och specialplaceringsfonder. Aktia Fondbolag grundades 1987 och tillhör de äldsta fondbolagen i Finland. Utöver Aktia Bank har Fondbolaget flera andra distributionskanaler främst i Finland. Portföljförvaltningen har huvudsakligen utlokaliserats till Aktia Kapitalförvaltning Ab.

Aktia Fondbolags fondverksamhet har GIPS-certifiering (GIPS = Global Investment Performance Standards).  GIPS-rapporten (på finska) finns att få på Aktia Fondbolag.

Aktia Fondbolag utövar en ägarpolitik enligt rekommendation av Finansbranschens Centralförbund.


 

Du kan ladda ner Aktia Fondbolags ägarpolitik här.

Bekanta dig med Aktias översikt över ansvarsfullt investerande här.

Bekanta dig med Aktia Fondbolagets fonder.
 

Kontaktinformation

Aktia Fondbolag Ab
Mannerheimvägen 14 A
PB 695, 00101 Helsingfors
tfn +358 10 247 5000
fax +358 10 247 6849
 
FO-nummer: 0672513-3