Aktia Fastighetsförmedling Ab

Aktia Fastighetsförmedling är en kedja av regionala fastighetsförmedlingsbyråer. I linje med Aktias strategi att fokusera på förmögenhetsförvaltning och finansiering, minskade Aktia 2018 sitt innehav i Aktias Fastighetsförmedling genom en managementbuyout.

Vår service präglas av lokal förankring och individualitet. Våra värderingar är kundinriktad betjäning, kompetens, kvalitet och trygghet. Tillsammans med banken och den övriga samarbetspartner tillhandahåller vi ett brett tjänsteutbud som förutom fastighetsförmedling även omfattar banktjänster och försäkringar. Vi är i regel verksamma i samma lokaler som banken.
 

Kontaktuppgifter

Aktia Fastighetsförmedling Ab
Mannerheimvägen 14 A
PB 207, 00101 Helsingfors
tfn 010 247 5000

FO-nummer: 0974868-0
Verkställande direktör: Jockum Andersin