Aktia Hypoteksbank Abp har 28.2.2017 fusionerats med Aktia Bank Abp

Aktia Hypoteksbank Abp var ett finländskt kreditinstitut som lydde under lagen om hypoteksbanker. Enligt lagen kan en hypoteksbank bevilja fastighetskrediter med fastigheter eller bostadsaktier som säkerhet samt krediter till offentliga samfund med garanti eller fordring från ett offentligt samfund som säkerhet.

Aktia Hypoteksbank hade specialiserat sig på lån med bostadssäkerhet. Banken beviljade lån till privatpersoner, hushåll och bostadsaktiebolag. Endast bostadsfastigheter och bostadsaktier i Finland dög som säkerhet för lånen. Hypoteksbanken tog inte emot depositioner. Kreditgivningen finansierades med eget kapital, kortfristiga lån samt genom emission av masskuldebrevslån med säkerhet i fastighet på den inhemska och internationella kapitalmarknaden. Aktia Hypoteksbank Abp fusionerades 28.2.2017 med Aktia Bank Abp.


Kontaktuppgifter

Aktia Bank Abp
Mannerheimvägen 14 A
PB 207, 00101 Helsingfors
tfn 010 247 7200
fax 010 247 7209
E-post logik: förnamn.efternamn(at)aktia.fi

www.aktia.fi, wwwa.aktia.com
Verkställande direktör: Timo Ruotsalainen