Aktia Livförsäkring

Aktia Livförsäkring Ab är ett i Aktiakoncernen ingående bolag, som svarar för produktionen av kundvänliga livförsäkringslösningar. Aktia Livförsäkring har lång och gedigen erfarenhet av försäkringsverksamhet i Finland. Bolaget har cirka 100 000 privat- och företagskunder och ett flertal samarbetspartners i finansbranschen. Vi sysselsätter idag cirka 70 personer.

Ta kontakt, vi hjälper gärna.

Du kan ladda ner Aktia Livförsäkrings ägarpolitik här.

Kontaktuppgifter

Aktia Livförsäkring Ab
Öppet vardagar kl. 8.30 - 16.30
Tfn 010 247 8300
liv(at)aktia.fi
E-postlogik: fornamn.efternamn(at)aktia.fi

Via meddelandefunktionen i Aktias nätbank och i Mobilbanken kan du skicka och ta emot meddelanden med Aktia Kundservice på ett säkert sätt.

FO-nummer: 0937006-7
Verkställande direktör: Seppo Sibakov


Besöksadress: Lemminkäinengatan 14 A, 4 våningen, 20520 Åbo
Postadress: PB 800, 20101 Åbo
Faktureringsadress: PB 303, 00026 Basware

Bolaget har Finansinspektionens tillstånd att använda övergångsregler i solvensberäkningen fram till 1.1.2032. Läs mera här