Verksamhetsomgivning

Finlands ekonomi fortsatte att utvecklas väl under början av 2018 efter ett gott tillväxtår 2017.
 
Konsumentförtroendet förstärktes under första kvartalet till en historiskt hög nivå.
 
Sysselsättningsgraden fortsatte att utvecklas positivt och steg till över 70 % under det första kvartalet av 2018. Den positiva utvecklingen
skapade bättre förutsättningar för ökad konsumtion.
 
Inflationen är fortfarande måttlig i Finland. Konsumentpriserna steg i mars 2018 med 0,8 %, medan motsvarande siffra för
euroområdet var 1,4 %.
 
Priserna på äldre rad- och höghusbostäder steg med 0,8 % under januari och februari 2018 jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen
steg priserna snabbare medan priserna utanför huvudstadsregionen sjönk något.
 
OMX Helsinki 25-indexet steg med ca 2 % under januari–mars 2018, medan den nordiska banksektorns index (N Banks EUR PI)
sjönk med ca 11 %. Aktias A-aktie steg under samma period med ca 0,6 %.
 
Den finländska ekonomiska tillväxten under början av året var balanserad och baserade sig på såväl extern efterfrågan som inhemska
investeringar och konsumtion. Exporten återspeglade en stark efterfrågan på investeringsvaror i resten av världen. Utsikterna för exporten är dock osäkra och återspeglar risken att USA:s och Kinas handelshinderdiskussioner leder till ett mera utbrett handelskrig i världen.
 
Euroområdets räntor har hållits låga som ett resultat av den lösa penningpolitiken som drivits sedan 2008. Om den Europeiska Centralbanken håller fast vid sina tidigare signaler kan ett avslutande av det pågående köpprogrammet förväntas. Detta kan leda till en mera åtstramad penningpolitik än tidigare. De långa räntorna har hittills reagerat måttligt på centralbankens kommunikation. De över ettåriga räntorna har stigit något. Å andra sidan talar de fortsättningsvis måttliga inflationsnivåerna inom euroområdet för en möjlig försiktig höjning av räntenivån framöver. Marknaden förväntar sig att de negativa räntornas tid så småningom är förbi, förutsatt att de första normaliseringstegen i penningpolitiken går väl.
 
(Uppdaterat 8.5.2018)