Kort om Aktia

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval av lösningar inom banktjänster, kapitalförvaltning och livförsäkring. Koncernens geografiska verksamhetsområde ligger på den finländska kusten, i huvudstadsregionen och tillväxtcentra i inlandet.

Grunden till Aktia lades redan 1825, då den äldsta av Finlands i dag existerande depositionsbanker grundades. Verksamheten inleddes året därpå. Aktia Sparbank uppstod för ca 20 år sedan till följd av en fusion mellan Helsingfors Sparbank och flera av kustområdets sparbanker. Aktia ombildades till aktiebolag 1993. Koncernen omstrukturerades 2008 för att bättre motsvara det utvidgade produkt- och serviceutbudet. På hösten 2008 ändrades bankens namn till Aktia Bank Abp och koncernens moderbolag döptes till Aktia Abp. Sommaren 2013 förenklades koncernens juridiska struktur genom att Aktia Abp fusionerades med Aktia Bank Abp, som blev koncernens noterade moderbolag.

Aktiakoncernen har cirka 310 000 kunder som betjänas av över 30 kontor och via internet- och telefonkanaler.

I enlighet med strategiuppdateringen för perioden fram till år 2023, söker Aktia en ännu starkare tillväxt inom kapitalförvaltning och från nya kunder i Finlands tillväxtcentra. Därtill effektiverar Aktia sin verksamhet ytterligare. Strategin syftar till att stöda Aktias tillväxtmål samt att leda bolaget mot den nya visionen att vara "Den goda banken. Och en suverän kapitalförvaltare."
 

Aktia ägs av finländska Aktia- och sparbanksstiftelser, institutioner, företag och privatpersoner.