Om Aktia

Aktia. Den goda banken. Och en suverän kapitalförvaltare.

Vi är en suverän kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som tillhandahåller sina kunder digitala lösningar och placeringstjänster i världsklass. Vi har skapat förmögenhet och välmående från en generation till en annan redan under tvåhundra års tid. Vi är den bästa partnern för människor, företag och sammanslutningar som värdesätter hjärtats bildning och en ansvarsfull tillväxt av förmögenhet.

Grunden till Aktia lades redan 1825, då den äldsta av Finlands i dag existerande depositionsbanker grundades. Verksamheten inleddes året därpå. Aktia Sparbank uppstod för ca 20 år sedan till följd av en fusion mellan Helsingfors Sparbank och flera av kustområdets sparbanker. Aktia ombildades till aktiebolag 1993. Koncernen omstrukturerades 2008 för att bättre motsvara det utvidgade produkt- och serviceutbudet. På hösten 2008 ändrades bankens namn till Aktia Bank Abp och koncernens moderbolag döptes till Aktia Abp. Sommaren 2013 förenklades koncernens juridiska struktur genom att Aktia Abp fusionerades med Aktia Bank Abp, som blev koncernens noterade moderbolag.

I enlighet med strategiuppdateringen för perioden fram till år 2023, söker Aktia en ännu starkare tillväxt inom kapitalförvaltning och från nya kunder i Finlands tillväxtcentra. Därtill effektiverar Aktia sin verksamhet ytterligare. Strategin syftar till att stöda Aktias tillväxtmål samt att leda bolaget mot den nya visionen att vara "Den goda banken. Och en suverän kapitalförvaltare."
 

Aktia ägs av finländska Aktia- och sparbanksstiftelser, institutioner, företag och privatpersoner.