Kort om Aktia

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval av lösningar inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Koncernens geografiska verksamhetsområde ligger på den finländska kusten, i huvudstadsregionen och tillväxtcentra i inlandet.

Grunden till Aktia lades redan 1825, då den äldsta av Finlands i dag existerande depositionsbanker grundades. Verksamheten inleddes året därpå. Aktia Sparbank uppstod för ca 20 år sedan till följd av en fusion mellan Helsingfors Sparbank och flera av kustområdets sparbanker. Aktia ombildades till aktiebolag 1993. Koncernen omstrukturerades 2008 för att bättre motsvara det utvidgade produkt- och serviceutbudet. På hösten 2008 ändrades bankens namn till Aktia Bank Abp och koncernens moderbolag döptes till Aktia Abp. Sommaren 2013 förenklades koncernens juridiska struktur genom att Aktia Abp fusionerades med Aktia Bank Abp, som blev koncernens noterade moderbolag.

I centrum för Aktias strategi är att kunderna ska få den bästa kundupplevelsen inom förmögenhetsförvaltning och finansiering. Kunderna har individuella behov som Aktia vill möta genom en kombination av förstklassig personlig service, digitala tjänster, ett unikt tjänsteerbjudande och ett smidigt genomförande. Målet är både tillväxt och en förbättrad effektivitet för att därmed 2022 kunna uppnå ett rörelseresultat om ca 80 miljoner euro. 

Aktiakoncernen har cirka 380 000 kunder som betjänas av över 30 kontor och via internet- och telefonkanaler.

Aktia ägs av finländska Aktia- och sparbanksstiftelser, institutioner, företag och privatpersoner.