Långsiktiga finansiella målsättningar för år 2023 och dividendpolitik

Aktia Banks långsiktiga finansiella målsättningar för år 2023:

  • jämförbart rörelseresultat 100 miljoner euro
  • avkastningen på eget kapital (ROE) över 11 %
  • den jämförbara kostnads/intäktskvoten under 0,60
  • kärnprimärkapitalrelationen (CET1) 1,5–3 procentenheter över minimikravet

Aktia Banks dividendpolitik:  

  • dividendutbetalning 60–80 % av räkenskapsperiodens vinst