Finansiella målsättningar 2022 och dividendpolitik

Aktia Banks finansiella målsättningar fram till 2022:

  • Förbättra det jämförbara rörelseresultatet till ca 80 miljoner euro
  • Förbättra den jämförbara kostnads/intäktskvoten (K/I-talet) till 0,61
  • Förbättra avkastningen på eget kapital (ROE) till 9,7 %
  • Kärnprimärkapitalrelationen (CET 1) 1,5–3 %-enheter över myndighetskravet

Aktia Banks dividendpolitik:  

  • Dividendutbetalning 60–80 % av räkenskapsperiodens vinst