Aktia-aktien

Med hjälp av aktiekursmonitorn kan du följa med Aktias aktiepris och handelsutvecklingen. Du kan också jämföra aktiens utveckling med centrala index och Aktias referensobjekt. Uppgifterna uppdateras med 15 minuters fördröjning.