Flaggningsanmälningar

Enligt värdepappersmarknadslagen fastställs gränserna för flaggningsanmälan. Anmälan skall göras när innehavet uppnår, överskrider eller underskrider 5,10, 15, 20, 25, 33,3 (1/3), 50 eller 66,7 (2/3) % av röstetalet eller aktiekapitalet i bolaget.
Flaggningsanmälan skall göras utan obefogat dröjsmål.

Blankett vid flaggningsanmälan

Vänligen kontakta per telefon:
Koncernjurist Mia Bengts tel. 010 247 6348
 

Skicka vänligen blanketterna till adressen ir@aktia.fi

Aktia har gett följande börsanmälningar om ändrad ägarandel
enligt 9 kap 5 § i värdepappersmarknadslagen.

2020    
  2.3.2020

Aktia Bank Abp har i enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen emottagit anmälan från RG Partners Oy enligt vilken RG Partners Oy:s andel av Aktia Bank Abp:s aktier och röster kommer att stiga över flaggningsgränserna på 5 % och 10 %.

RG Partners Oy har 1.3.2020 meddelat Aktia Bank Abp att bolaget 1.3.2020 undertecknat ett avtal enligt vilket Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. säljer 5 803 154 aktier i Aktia Bank Abp till RG Partners Oy. Förvärvet av aktierna är villkorat av att Europeiska centralbanken godkänner RG Partners Oy:s förvärv av mer än 10 % av aktierna i ett kreditinstitut i enlighet med 3 kap. 2 § i lagen om kreditinstitut samt av att Finansinspektionen ger vissa andra tillstånd till förvärvet.

RG Partners Oy har 1.3.2020 även avtalat med vissa andra säljare om att förvärva ytterligare 1 274 961 aktier i Aktia Bank Abp. Ifrågavarande förvärv verkställs uppskattningsvis senast 13.3.2020.

RG Partners Oy:s direkta och indirekta aktieägare är Rettig Group Oy Ab (30,0 %), Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (25,0 %), Georg Ehrnrooth (12,5 %), Janne Larma (12,5 %), Carl-Gustav Ehrnrooth (10,0 %) samt Henrik Ehrnrooth (10,0 %).

Efter att transaktionen verkställts kommer RG Partners Oy att äga 7 078 115 aktier, vilket är 10,12 % av Aktia Bank Abp:s aktier och röster.

  4.2.2020

Aktia Bank Abp har i enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen emottagit anmälan av Erkki Etola, enligt vilken den sammanlagda andelen av Aktia Banks aktier och röster i de av honom ägarkontrollerade bolagen Tiiviste-Group Oy, Oy Etra Invest Ab och Etola Oy 3.2.2020 stigit över flaggningsgränsen på 5 %. Därmed äger de av Erkki Etola ägarkontrollerade bolagen sammanlagt 6,22 % av aktierna och rösterna i Aktia Bank.

  4.2.2020

Aktia Bank Abp har i enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen emottagit anmälan från Stiftelsen Tre Smeder sr att dess andel av Aktia Banks aktier och röster 3.2.2020 sjunkit under flaggningsgränsen på 5 %. Därmed äger Stiftelsen Tre Smeder 2,48 % av Aktia Banks aktier och röster.

2018    
  13.4.2018

I enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr:s andel av Aktia Bank Abp:s (FO-nummer: 2181702-8) röstetal 12.4.2018 sjunkit under 5 %, efter att sammanslagningen av Aktia Bank Abp:s aktieslag A (ISIN-kod FI4000058870) och R (ISIN-kod FI4000058888), ändringen av bolagsordningen samt de nya aktierna som emitterats i den riktade vederlagsfria emissionen registrerats i handelsregistret.

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr innehar sammanlagt 1 348 152 aktier i Aktia Bank Abp och 1 348 152 rösträtter. Innehavet motsvarar 1,95 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 1,95 % av Aktia Bank Abp:s röstetal.

  13.4.2018

I enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Aktiastiftelsen i Vanda sr:s andel av Aktia Bank Abp:s (FO-nummer: 2181702-8) röstetal 12.4.2018 sjunkit under 5 %, efter att sammanslagningen av Aktia Bank Abp:s aktieslag A (ISIN-kod FI4000058870) och R (ISIN-kod FI4000058888), ändringen av bolagsordningen samt de nya aktierna som emitterats i den riktade vederlagsfria emissionen registrerats i handelsregistret.

Aktiastiftelsen i Vanda sr innehar sammanlagt 1 320 468 aktier i Aktia Bank Abp och 1 320 468 rösträtter. Innehavet motsvarar 1,91 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 1,91 % av Aktia Bank Abp:s röstetal.

  13.4.2018

I enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Livränteanstalten Hereditas Ab:s andel av Aktia Bank Abp:s (FO-nummer: 2181702-8) röstetal 12.4.2018 sjunkit under 5 %, efter att sammanslagningen av Aktia Bank Abp:s aktieslag A (ISIN-kod FI4000058870) och R (ISIN-kod FI4000058888), ändringen av bolagsordningen samt de nya aktierna som emitterats i den riktade vederlagsfria emissionen registrerats i handelsregistret.

Livränteanstalten Hereditas Ab innehar sammanlagt 1 843 638 aktier i Aktia Bank Abp och 1 843 638 rösträtter. Innehavet motsvarar 2,67 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 2,67 % av Aktia Bank Abp:s röstetal.

  13.4.2018

I enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas andel av Aktia Bank Abp:s (FO-nummer: 2181702-8) röstetal 12.4.2018 sjunkit under 10 %, efter att sammanslagningen av Aktia Bank Abp:s aktieslag A (ISIN-kod FI4000058870) och R (ISIN-kod FI4000058888), ändringen av bolagsordningen samt de nya aktierna som emitterats i den riktade vederlagsfria emissionen registrerats i handelsregistret.

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas Ab innehar sammanlagt 6 040 391 aktier i Aktia Bank Abp och 6 040 391 rösträtter. Innehavet motsvarar 8,76 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 8,76 % av Aktia Bank Abp:s röstetal.

  13.4.2018

I enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Stiftelsen Tre Smeder sr:s andel av Aktia Bank Abp:s (FO-nummer: 2181702-8) röstetal 12.4.2018 sjunkit under 10 %, efter att sammanslagningen av Aktia Bank Abp:s aktieslag A (ISIN-kod FI4000058870) och R (ISIN-kod FI4000058888), ändringen av bolagsordningen samt de nya aktierna som emitterats i den riktade vederlagsfria emissionen registrerats i handelsregistret.

Stiftelsen Tre Smeder sr innehar sammanlagt 6 463 545 aktier i Aktia Bank Abp och 6 463 545 rösträtter. Innehavet motsvarar 9,37 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 9,37 % av Aktia Bank Abp:s röstetal.

  13.4.2018

I enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Svenska litteratursällskapet i Finland rf:s andel av Aktia Bank Abp:s (FO-nummer: 2181702-8) röstetal 12.4.2018 överstigit 5 %, efter att sammanslagningen av Aktia Bank Abp:s aktieslag A (ISIN-kod FI4000058870) och R (ISIN-kod FI4000058888), ändringen av bolagsordningen samt de nya aktierna som emitterats i den riktade vederlagsfria emissionen registrerats i handelsregistret.

Svenska litteratursällskapet i Finland rf innehar sammanlagt 5 748 141 aktier i Aktia Bank Abp och 5 748 141 rösträtter. Innehavet motsvarar 8,34 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 8,34 % av Aktia Bank Abp:s röstetal.

2017    
  30.3.2017 Enligt kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Sampo Abp:s (FO-nummer 0142213-3) och Mandatum Livförsäkringsaktiebolags (FO-nummer 0641130-2) sammanlagda andel av Aktia Bank Abp:s (FO-nummer 2181702-8) alla aktier 29.3.2017 sjunkit under 5 %.  
     
  17.3.2017 Enligt kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Sampo Abp:s (FO-nummer 0142213-3) andel av Aktia Bank Abp:s (FO-nummer 2181702-8) alla aktier 16.3.2017 sjunkit under 5 %.  
     
2015    
  10.9.2015                                                                     

I enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Stiftelsen Tre Smeders andel av Aktia Bank Abp:s röstetal 10.9.2015 stigit över 20,00 %. 

Stiftelsen Tre Smeder innehar efter 10.9.2015 sammanlagt 6 578 729 aktier i Aktia Bank Abp och 94 108 005 rösträtter. Innehavet motsvarar 9,88 (9,41) % av Aktia Bank Abp:s aktier och 21,19 (19,76) % av Aktia Bank Abp:s röstetal. 

2014    
 

2.9.2014

 

 

 

I enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Stiftelsen Tre Smeders andel av Aktia Bank Abp:s aktier 2.9.2014 sjunkit under 10,00 %. Stiftelsen Tre Smeder innehar efter transaktionen 2.9.2014 sammanlagt 6 262 141 aktier i Aktia Bank Abp och 87 776 245 rösträtter. Innehavet motsvarar 9,41 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 19,76 % av Aktia Bank Abp:s röstetal.

     
 

20.5.2014

 

 

Enligt anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelades att Sampo Abp:s andel av Aktia Bank Abp:s aktier 20.5.2014 överstigit 5,00 %. Sampo Abp innehar efter transaktionen 20.5.2014 sammanlagt 4 004 684 aktier i Aktia Bank Abp och 4 004 684 rösträtter. Innehavet motsvarar 6,01 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 0,90 % av Aktia Bank Abp:s röstetal. 
     
 

20.5.2014

 

 

Enligt anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelades att Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. andel av Aktia Bank Abp:s aktier 20.5.2014 överstigit 5,00 %. Svenska litteratursällskapet i Finland rf innehar efter transaktionen 20.5.2014 sammanlagt 5 253 118 aktier i Aktia Bank Abp och 20 248 469 rösträtter. Innehavet motsvarar 7,89 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 4,56 % av Aktia Bank Abp:s röstetal. 
     
 

20.5.2014

 

 

Enligt anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelades att Livränteanstalten Hereditas andel av Aktia Bank Abp:s aktier 20.5.2014 sjunkit under 5,00 % och andel av rösträtter under 10,00 %. Livränteanstalten Hereditas innehar efter transaktionen 20.5.2014 sammanlagt 2 066 106 aktier i Aktia Bank Abp och 41 322 120 rösträtter. Innehavet motsvarar 3,10 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 9,30 % av Aktia Bank Abp:s röstetal. 
     
2013    
 

22.8.2013

 

 

 

I enlighet med 9 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen meddelades att Stiftelsens Tre Smeder andel av Aktia Bank Abp:s röstetal understigit gränsen på 20 procent till en följd av försäljning 21.8.2013. 

Den 21.8 2013 äger Stiftelsen Tre Smeder 6 852 141 aktier i Aktia Bank Abp och 88 176 245 röster. Detta motsvarar en andel om 10,29 procent av aktierna och 19,85 procent av rösterna.

     
2012    
 

7.6.2012

 

 

I enlighet med värdepappersmarknadslagens 2:a kapitel, 10:e paragraf meddelades att Aktiastiftelsen i Vandas röstetal i Aktia Abp 7.6.2012 överstigit 5,00 %.
Aktiastiftelsen i Vanda innehar 8.6.2012 sammanlagt 1 906 556 aktier i Aktia Abp och
22 825 271 rösträtter. Innehavet motsvarar 2,84 % av Aktia Abp:s aktier och 5,10 % av Aktia Abp:s röstetal. 
     
2011    
 

22.6.2011

 

I enlighet med 2 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen meddelades att Stiftelsens Tre Smeder andel av Aktia Abp:s aktier understigit gränsen på 15 procent till en följd av försäljning 21.6.2011. Efter transaktionen äger Stiftelsen Tre Smeder motsvarande en andel om 10,46 procent av aktierna och 18,52 procent av rösterna i Aktia Abp.
     
 

6.6.2011

 

I enlighet med värdepappersmarknadslagens 2:a kapitel, 10:e paragraf meddelades att Aktiastiftelsen i Esbo-Grankullas innehav i Aktia Abp 5.5.2011 minskat under 5,00 %. Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla innehar efter transaktionen motsvarande 4,88 % av Aktia Abp:s aktier och 5,92 % av Aktia Abp:s röstetal.
     
2010    
 

26.2.2010

 

 

I enlighet med värdepappersmarknadslagens 2:a kapitel, 10:e paragraf meddelades följande: Aktia har blivit informerad om att Livränteanstalten Hereditas innehav i Aktia Abp har överskridit 1/10. Livränteanstalten Hereditas innehar 26.1.2010 sammanlagt
6 714 220 aktier i Aktia Abp och 45 970 234 rösträtter. Innehavet motsvarar 10,02 % av Aktia Abp:s aktier och 10,26 % av Aktia Abp:s röstetal. 
     
2009    
  23.12.2009  
    I enlighet med värdepappersmarknadslagens 2:a kapitel, 10:e paragraf meddelades följande. Aktia har blivit informerad om en förändring i Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas innehav i Aktia Abp. Den 23.12.2009 hade Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas sammanlagt 6 431 866 aktier i Aktia Abp och 46 985 409 rösträtter. Innehavet motsvarar 10,489 procent av Aktia Abp:s röstetal. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas andel av Aktias aktier är nu 9,602%.