Flaggningsanmälningar

Enligt värdepappersmarknadslagen fastställs gränserna för flaggningsanmälan. Anmälan skall göras när innehavet uppnår, överskrider eller underskrider 5,10, 15, 20, 25, 33,3 (1/3), 50 eller 66,7 (2/3) % av röstetalet eller aktiekapitalet i bolaget.
Flaggningsanmälan skall göras utan obefogat dröjsmål.

Blankett vid flaggningsanmälan

Vänligen kontakta per telefon:
Koncernjurist Mia Bengts tel. 010 247 6348
 

Skicka vänligen blanketterna till adressen ir@aktia.fi

Aktia har gett följande börsanmälningar om ändrad ägarandel
enligt 9 kap 5 § i värdepappersmarknadslagen.

2017    
  30.3.2017 Enligt kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Sampo Abp:s (FO-nummer 0142213-3) och Mandatum Livförsäkringsaktiebolags (FO-nummer 0641130-2) sammanlagda andel av Aktia Bank Abp:s (FO-nummer 2181702-8) alla aktier 29.3.2017 sjunkit under 5 %.  
     
  17.3.2017 Enligt kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Sampo Abp:s (FO-nummer 0142213-3) andel av Aktia Bank Abp:s (FO-nummer 2181702-8) alla aktier 16.3.2017 sjunkit under 5 %.  
     
2015    
  10.9.2015                                                                     

I enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Stiftelsen Tre Smeders andel av Aktia Bank Abp:s röstetal 10.9.2015 stigit över 20,00 %. 

Stiftelsen Tre Smeder innehar efter 10.9.2015 sammanlagt 6 578 729 aktier i Aktia Bank Abp och 94 108 005 rösträtter. Innehavet motsvarar 9,88 (9,41) % av Aktia Bank Abp:s aktier och 21,19 (19,76) % av Aktia Bank Abp:s röstetal. 

2014    
 

2.9.2014

 

 

 

I enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelas att Stiftelsen Tre Smeders andel av Aktia Bank Abp:s aktier 2.9.2014 sjunkit under 10,00 %. Stiftelsen Tre Smeder innehar efter transaktionen 2.9.2014 sammanlagt 6 262 141 aktier i Aktia Bank Abp och 87 776 245 rösträtter. Innehavet motsvarar 9,41 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 19,76 % av Aktia Bank Abp:s röstetal.

     
 

20.5.2014

 

 

Enligt anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelades att Sampo Abp:s andel av Aktia Bank Abp:s aktier 20.5.2014 överstigit 5,00 %. Sampo Abp innehar efter transaktionen 20.5.2014 sammanlagt 4 004 684 aktier i Aktia Bank Abp och 4 004 684 rösträtter. Innehavet motsvarar 6,01 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 0,90 % av Aktia Bank Abp:s röstetal. 
     
 

20.5.2014

 

 

Enligt anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelades att Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. andel av Aktia Bank Abp:s aktier 20.5.2014 överstigit 5,00 %. Svenska litteratursällskapet i Finland rf innehar efter transaktionen 20.5.2014 sammanlagt 5 253 118 aktier i Aktia Bank Abp och 20 248 469 rösträtter. Innehavet motsvarar 7,89 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 4,56 % av Aktia Bank Abp:s röstetal. 
     
 

20.5.2014

 

 

Enligt anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen meddelades att Livränteanstalten Hereditas andel av Aktia Bank Abp:s aktier 20.5.2014 sjunkit under 5,00 % och andel av rösträtter under 10,00 %. Livränteanstalten Hereditas innehar efter transaktionen 20.5.2014 sammanlagt 2 066 106 aktier i Aktia Bank Abp och 41 322 120 rösträtter. Innehavet motsvarar 3,10 % av Aktia Bank Abp:s aktier och 9,30 % av Aktia Bank Abp:s röstetal. 
     
2013    
 

22.8.2013

 

 

 

I enlighet med 9 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen meddelades att Stiftelsens Tre Smeder andel av Aktia Bank Abp:s röstetal understigit gränsen på 20 procent till en följd av försäljning 21.8.2013. 

Den 21.8 2013 äger Stiftelsen Tre Smeder 6 852 141 aktier i Aktia Bank Abp och 88 176 245 röster. Detta motsvarar en andel om 10,29 procent av aktierna och 19,85 procent av rösterna.

     
2012    
 

7.6.2012

 

 

I enlighet med värdepappersmarknadslagens 2:a kapitel, 10:e paragraf meddelades att Aktiastiftelsen i Vandas röstetal i Aktia Abp 7.6.2012 överstigit 5,00 %.
Aktiastiftelsen i Vanda innehar 8.6.2012 sammanlagt 1 906 556 aktier i Aktia Abp och
22 825 271 rösträtter. Innehavet motsvarar 2,84 % av Aktia Abp:s aktier och 5,10 % av Aktia Abp:s röstetal. 
     
2011    
 

22.6.2011

 

I enlighet med 2 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen meddelades att Stiftelsens Tre Smeder andel av Aktia Abp:s aktier understigit gränsen på 15 procent till en följd av försäljning 21.6.2011. Efter transaktionen äger Stiftelsen Tre Smeder motsvarande en andel om 10,46 procent av aktierna och 18,52 procent av rösterna i Aktia Abp.
     
 

6.6.2011

 

I enlighet med värdepappersmarknadslagens 2:a kapitel, 10:e paragraf meddelades att Aktiastiftelsen i Esbo-Grankullas innehav i Aktia Abp 5.5.2011 minskat under 5,00 %. Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla innehar efter transaktionen motsvarande 4,88 % av Aktia Abp:s aktier och 5,92 % av Aktia Abp:s röstetal.
     
2010    
 

26.2.2010

 

 

I enlighet med värdepappersmarknadslagens 2:a kapitel, 10:e paragraf meddelades följande: Aktia har blivit informerad om att Livränteanstalten Hereditas innehav i Aktia Abp har överskridit 1/10. Livränteanstalten Hereditas innehar 26.1.2010 sammanlagt
6 714 220 aktier i Aktia Abp och 45 970 234 rösträtter. Innehavet motsvarar 10,02 % av Aktia Abp:s aktier och 10,26 % av Aktia Abp:s röstetal. 
     
2009    
  23.12.2009  
    I enlighet med värdepappersmarknadslagens 2:a kapitel, 10:e paragraf meddelades följande. Aktia har blivit informerad om en förändring i Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas innehav i Aktia Abp. Den 23.12.2009 hade Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas sammanlagt 6 431 866 aktier i Aktia Abp och 46 985 409 rösträtter. Innehavet motsvarar 10,489 procent av Aktia Abp:s röstetal. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas andel av Aktias aktier är nu 9,602%.