Dividend och utdelningsberäknare

Aktias målsättning är en dividendutbetalning om 60-80 % av räkenskapsperiodens vinst