Aktia Bank Abp:s förvärv av egna aktier 

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande 
18.10.2017 kl. 13.00
 
Beslut om inledande av förvärv av egna aktier för aktiebelöningsprogram och arvodering
 
Aktia Bank Abp:s styrelse har i dag beslutat att utnyttja det av ordinarie bolagstämman 5.4.2017 beviljade bemyndigandet att besluta om förvärv av egna aktier för att användas för verkställande av bolagets aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av medlemmar av bolagets förvaltningsorgan. Förvärvet av egna aktier inleds tidigast 9.11.2017 efter att delårsrapporten för tredje kvartalet publicerats  och avslutas senast vid utgången av ordinarie bolagsstämman 2018. Inledande av förvärv förutsätter att Finansinspektionens tillstånd för förvärv av egna aktier erhållits.
 
Med stöd av bemyndigandet har styrelsen beslutat förvärva sammanlagt högst 185 000 aktier serie A, vilket motsvarar ca 0,4 % av antalet för närvarande utestående aktier serie A, för sammanlagt högst 2 miljoner euro. 
 
Aktierna kan förvärvas i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital (balanserade vinstmedel) och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till det marknadspris som råder vid tidpunkten för förvärvet. Aktierna förvärvas och betalas i enligt med Nasdaq Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s regler. 

För närvarande har Aktia Bank 52 440 Aktia A-aktier i sin besittning.

AKTIA BANK ABP
 
Ytterligare information: 
Mia Bengts, Koncernjurist, tfn 010 247 6348
 
 
 
Aktuell information om förvärvet av Aktias egna aktier finns på Nasdaqs hemsida:
http://www.nasdaqomxnordic.com/news/companynews 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingforsbörsen

2016

Datum 13.12.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 6 032 aktier
Totalpris 59 516,56 €
Snittpris / aktie 9,866804 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,92 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,82 €

Efter transaktionerna 13.12.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 184 669 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 12.12.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 7 000 aktier
Totalpris 69 088,00 €
Snittpris / aktie 9,869714 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,90 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,85 €

Efter transaktionerna 12.12.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 178 637 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 8.12.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 993 aktier
Totalpris 18 963,50 €
Snittpris / aktie 9,515053 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,65 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,50 €

Efter transaktionerna 9.12.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 171 637 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 7.12.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 6 000 aktier
Totalpris 56 367,48 €
Snittpris / aktie 9,394580 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,44 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,35 €

Efter transaktionerna 7.12.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 169 644 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 5.12.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 6 000 aktier
Totalpris 55 335,80 €
Snittpris / aktie 9,222633 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,28 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,20 €

Efter transaktionerna 5.12.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 163 644 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 2.12.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 6 000 aktier
Totalpris 55 140,00 €
Snittpris / aktie 9,19 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,20 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,15 €

Efter transaktionerna 2.12.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 157 644  st, R-aktier 6 658 st.

Datum 1.12.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 6 200 aktier
Totalpris 56 842,17 €
Snittpris / aktie 9,168092 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,19 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,15 €

Efter transaktionerna 1.12.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 151 644 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 30.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 5 300 aktier
Totalpris 49 063,04 €
Snittpris / aktie 9,257177 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,32 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,20 €

Efter transaktionerna 30.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 145 444 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 29.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 5 000 aktier
Totalpris 46 620,00 €
Snittpris / aktie 9,324 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,33 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,30 €

Efter transaktionerna 29.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 140 144 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 28.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 4 192 aktier
Totalpris 39 295,99 €
Snittpris / aktie 9,374043 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,40 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,33 €

Efter transaktionerna 28.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 135 144 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 25.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 3 097 aktier
Totalpris 29 387,44 €
Snittpris / aktie 9,489002 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,52 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,44 €

Efter transaktionerna 25.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 130 952 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 24.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 4 979 aktier
Totalpris 47 225,55 €
Snittpris / aktie 9,484947 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,50 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,45 €

Efter transaktionerna 24.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 127 855 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 23.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 4 500 aktier
Totalpris 42 974,00 €
Snittpris / aktie 9,549778 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,61 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,50 €

Efter transaktionerna 23.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 122 876 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 21.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 500 aktier
Totalpris 13 875,00€
Snittpris / aktie 9,25 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,28 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,19 €

Efter transaktionerna 21.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 118 376 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 18.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 600 aktier
Totalpris 23 643,00 €
Snittpris / aktie 9,093462  €
Högsta förvärvspris / aktie 9,13 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,06 €

Efter transaktionerna 18.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 116 876 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 17.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 3 200 aktier
Totalpris 28 690,00 €
Snittpris / aktie 8,965625  €
Högsta förvärvspris / aktie 8,98 €
Lägsta förvärvspris / aktie 8,95 €

Efter transaktionerna 17.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 114 276 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 16.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 3 200 aktier
Totalpris 28 918,39 €
Snittpris / aktie 9,036997  €
Högsta förvärvspris / aktie 9,08 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,00 €

Efter transaktionerna 16.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 111 076 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 15.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 3 000 aktier
Totalpris 27 207,03 €
Snittpris / aktie 9,069010  €
Högsta förvärvspris / aktie 9,10 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,03 €

Efter transaktionerna 15.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 107 876 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 14.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 500 aktier
Totalpris 22 895,00 €
Snittpris / aktie 9,158  €
Högsta förvärvspris / aktie 9,19 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,14 €

Efter transaktionerna 14.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 104 876 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 11.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 400 aktier
Totalpris 12 884,00 €
Snittpris / aktie 9,202857 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,22 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,18 €

Efter transaktionerna 11.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 100 976 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 10.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 808 aktier
Totalpris 16 632,84 €
Snittpris / aktie 9,199580 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,23 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,18 €

Efter transaktionerna 10.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 100 976 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 9.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 000 aktier
Totalpris 18 034,90 €
Snittpris / aktie 9,017450  €
Högsta förvärvspris / aktie 9,10 €
Lägsta förvärvspris / aktie 8,90 €

Efter transaktionerna 9.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 99 168 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 8.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 600 aktier
Totalpris 23 764,76 €
Snittpris / aktie 9,140292  €
Högsta förvärvspris / aktie 9,20 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,05 €

Efter transaktionerna 8.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 97 168 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 7.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 345 aktier
Totalpris 21 181,08 €
Snittpris / aktie 9,032443 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,05 €
Lägsta förvärvspris / aktie 8,96 €

Efter transaktionerna 7.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 94 568 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 4.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 500 aktier
Totalpris 22 616,00   €
Snittpris / aktie 9,046400 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,10 €
Lägsta förvärvspris / aktie 8,99 €

Efter transaktionerna 4.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 92 223 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 3.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 700 aktier
Totalpris 24 419,00  €
Snittpris / aktie 9,044074 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,10 €
Lägsta förvärvspris / aktie 8,94 €

Efter transaktionerna 3.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 89 723 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 2.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 600 aktier
Totalpris 23 189,50  €
Snittpris / aktie 8,919038 €
Högsta förvärvspris / aktie 8,95 €
Lägsta förvärvspris / aktie 8,88 €

Efter transaktionerna 2.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 87 023 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 1.11.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 400 aktier
Totalpris 21 780,00  €
Snittpris / aktie 9,1125 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,16 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,00 €

Efter transaktionerna 1.11.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 84 423 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 31.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 500 aktier
Totalpris 22 759,90  €
Snittpris / aktie 9,103960 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,13 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,06 €

Efter transaktionerna 31.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 82 023 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 28.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 300 aktier
Totalpris 21 078,00 €
Snittpris / aktie 9,164348 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,19 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,13 €

Efter transaktionerna 28.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 79 523 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 27.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 100 aktier
Totalpris 19 358,00 €
Snittpris / aktie 9,218095 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,25 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,19 €

Efter transaktionerna 27.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 77 223 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 26.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 100 aktier
Totalpris 19 446,00 €
Snittpris / aktie 9,26 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,30 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,21 €

Efter transaktionerna 26.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 75 123 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 25.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 200 aktier
Totalpris 20 302,00 €
Snittpris / aktie 9,228182 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,26 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,20 €

Efter transaktionerna 25.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 73 023 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 24.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 400 aktier
Totalpris 22 402,00 €
Snittpris / aktie 9,334167 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,38 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,31 €

Efter transaktionerna 24.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 70 823 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 21.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 041 aktier
Totalpris 9 709,96   €
Snittpris / aktie 9,327531    €
Högsta förvärvspris / aktie 9,33 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,32 €

Efter transaktionerna 21.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 68 423 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 20.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 900 aktier
Totalpris 17 654,50  €
Snittpris / aktie 9,291842   €
Högsta förvärvspris / aktie 9,32 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,27 €

Efter transaktionerna 20.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 67 382 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 19.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 884 aktier
Totalpris 17 478,00  €
Snittpris / aktie 9,277070   €
Högsta förvärvspris / aktie 9,30 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,25 €

Efter transaktionerna 19.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 65 482 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 18.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 100 aktier
Totalpris 19 483,20  €
Snittpris / aktie 9,277714   €
Högsta förvärvspris / aktie 9,30 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,25 €

Efter transaktionerna 18.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 63 598 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 17.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 300 aktier
Totalpris 15 707,00  €
Snittpris / aktie 9,239412   €
Högsta förvärvspris / aktie 9,29 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,20 €

Efter transaktionerna 17.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 61 498 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 14.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 300 aktier
Totalpris 21 224,53  €
Snittpris / aktie 9,228057  €
Högsta förvärvspris / aktie 9,25 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,17 €

Efter transaktionerna 14.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 59 798 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 13.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 500 aktier
Totalpris 22 954,00  €
Snittpris / aktie 9,1816  €
Högsta förvärvspris / aktie 9,20 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,15 €

Efter transaktionerna 13.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 57 498 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 12.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 200aktier
Totalpris 20 255,00  €
Snittpris / aktie 9,206818 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,24 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,15 €

Efter transaktionerna 12.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 54 998 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 11.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 288aktier
Totalpris 20 956,22  €
Snittpris / aktie 9,159187 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,17 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,15 €

Efter transaktionerna 11.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 52,798 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 8.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 853 aktier
Totalpris 16 842,78  €
Snittpris / aktie 9,089466 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,11 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,07 €

Efter transaktionerna 8.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 50 510 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 7.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 103 aktier
Totalpris 19 266,22  €
Snittpris / aktie 9,161303 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,20 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,07 €

Efter transaktionerna 7.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 48 657 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 6.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 200 aktier
Totalpris 20 242,00  €
Snittpris / aktie 9,200909  €
Högsta förvärvspris / aktie 9,25 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,16 €

Efter transaktionerna 6.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 46 554 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 5.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 000 aktier
Totalpris 18 347,98  €
Snittpris / aktie 9,173990 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,19 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,15 €

Efter transaktionerna 5.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 44 354 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 4.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 500 aktier
Totalpris 22 816,00  €
Snittpris / aktie 9,1264 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,14 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,10 €

Efter transaktionerna 4.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 42 354 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 3.10.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 500 aktier
Totalpris 22 850,37  €
Snittpris / aktie 9,140148 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,19 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,10 €

Efter transaktionerna 3.10.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 39 854 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 30.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 024 aktier
Totalpris 18 564,28  €
Snittpris / aktie 9,153984 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,25 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,01 €

Efter transaktionerna 30.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 37 354 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 29.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 000 aktier
Totalpris 18 524,00  €
Snittpris / aktie 9,262 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,27 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,25 €

Efter transaktionerna 29.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 35 326 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 28.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 391 aktier
Totalpris 12 780,75  €
Snittpris / aktie 9,188174 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,25 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,15 €

Efter transaktionerna 28.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 33 326 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 27.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 961 aktier
Totalpris 27 146,65  €
Snittpris / aktie 9,168068 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,20 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,14 €

Efter transaktionerna 27.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 31 935 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 26.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 885 aktier
Totalpris 8 094,90  €
Snittpris / aktie 9,14682 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,20 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,10 €

Efter transaktionerna 26.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 28 974 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 23.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 474 aktier
Totalpris 13 482  €
Snittpris / aktie 9,14628 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,15 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,13 €

Efter transaktionerna 23.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 28 089 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 22.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 854 aktier
Totalpris 7 814,06  €
Snittpris / aktie 9,149953 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,15 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,14 €

Efter transaktionerna 22.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 26 615 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 21.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 3 000 aktier
Totalpris 27 448,18 €
Snittpris / aktie 9,149393 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,20 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,10 €

Efter transaktionerna 21.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 25 761 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 20.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 040 aktier
Totalpris 9581,60 €
Snittpris / aktie 9,213077 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,24 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,20 €

Efter transaktionerna 20.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 22 761 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 19.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 000 aktier
Totalpris 18 385,50 €
Snittpris / aktie 9,192750 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,22 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,15 €

Efter transaktionerna 19.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 28 244 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 16.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 100 aktier
Totalpris 920,00 €
Snittpris / aktie 9,20 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,20 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,20 €

Efter transaktionerna 16.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 26 244 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 15.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 650 aktier
Totalpris 24 496,00 €
Snittpris / aktie 9,243774 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,34 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,17 €

Efter transaktionerna 15.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 26 144 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 14.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 000 aktier
Totalpris 18 513,88 €
Snittpris / aktie 9,25694 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,30 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,20 €

Efter transaktionerna 14.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 23 494 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 13.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 3 023 aktier
Totalpris 28 423,76 €
Snittpris / aktie 9,402501 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,43 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,37 €

Efter transaktionerna 13.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 21 494 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 12.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 3 879 aktier
Totalpris 28 635,48 €
Snittpris / aktie 9,296334 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,40 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,20 €

Efter transaktionerna 12.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 18 471 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 9.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 700 aktier
Totalpris 25 569,00 €
Snittpris / aktie 9,4700 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,51 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,41 €

Efter transaktionerna 9.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 14 592 st, R-aktier 6 658 st.

 

Datum 8.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 3 000 aktier
Totalpris 28 054,81 €
Snittpris / aktie 9,351603 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,38 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,29 €

Efter transaktionerna 8.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 11 892 st, R-aktier 6 658 st.

 

Datum 7.9.2016
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 700 aktier
Totalpris 25 307,50 €
Snittpris / aktie 9,373148 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,41 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,34 €

Efter transaktionerna 7.9.2016 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 8 892 st, R-aktier 6 658 st.

2015

Datum 3.10.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 6 323 aktier
Totalpris 73 023,61 €
Snittpris / aktie 11,5489 €
Högsta förvärvspris / aktie 11,65 €
Lägsta förvärvspris / aktie 11,40 €

Efter transaktionerna 3.10.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 142 112 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 2.10.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 6 412 aktier
Totalpris 71 655,76 €
Snittpris / aktie 11,1753 €
Högsta förvärvspris / aktie 11,38 €
Lägsta förvärvspris / aktie 11,00 €

Efter transaktionerna 2.10.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 135 789 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 1.10.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 482 aktier
Totalpris 16 346,38 €
Snittpris / aktie 11,03 €
Högsta förvärvspris / aktie 11,07 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,95 €

Efter transaktionerna 1.10.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 129 377 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 30.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 414 aktier
Totalpris 26 330,44€
Snittpris / aktie 10,9074€
Högsta förvärvspris / aktie 10,94 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,80 €

Efter transaktionerna 30.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 127 895 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 29.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 4 403 aktier
Totalpris 47 170,20€
Snittpris / aktie 10,7132€
Högsta förvärvspris / aktie 10,78 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,59 €

Efter transaktionerna 29.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 125 481 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 28.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 4 300 aktier
Totalpris 45 984,60€
Snittpris / aktie 10,6941 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,71 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,67 €

Efter transaktionerna 28.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 121 078 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 25.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 8 745 aktier
Totalpris 92 870,63€
Snittpris / aktie 10,6199 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,73 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,52 €

Efter transaktionerna 25.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 116 778 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 24.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 4 500 aktier
Totalpris 47 797,20€
Snittpris / aktie 10,6216 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,71 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,53 €

Efter transaktionerna 24.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 108 033 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 23.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 10 526 aktier
Totalpris 112 580,41€
Snittpris / aktie 10,6954 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,70 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,65 €

Efter transaktionerna 23.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 103 533 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 22.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 500 aktier
Totalpris 26 538,00€
Snittpris / aktie 10,6152 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,80 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,59 €

Efter transaktionerna 22.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 93 007 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 21.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 100 aktier
Totalpris 12 004,74€
Snittpris / aktie 10,9134 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,94 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,83 €

Efter transaktionerna 21.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 90 507 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 18.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 000 aktier
Totalpris 10 980,00€
Snittpris / aktie 10,98 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,98 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,98 €

Efter transaktionerna 18.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 89 407 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 17.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 9 500 aktier
Totalpris 104 467,23€
Snittpris / aktie 10,9966 €
Högsta förvärvspris / aktie 11,08 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,89 €

Efter transaktionerna 17.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 88 407 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 16.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 5 702 aktier
Totalpris 62 159,78€
Snittpris / aktie 10,9014 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,94 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,83 €

Efter transaktionerna 16.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 78 907 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 15.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 3 521 aktier
Totalpris 38 399.10 €
Snittpris / aktie 10,9057 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,94 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,80 €

Efter transaktionerna 15.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 73 205 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 11.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 9 997 aktier
Totalpris 109 594,06 €
Snittpris / aktie 10,9627 €
Högsta förvärvspris / aktie 11,00 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,90 €

Efter transaktionerna 11.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 66 684 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 10.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 3 435 aktier
Totalpris 37 758,25 €
Snittpris / aktie 10,9922 €
Högsta förvärvspris / aktie 11,00 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,95 €

Efter transaktionerna 10.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 56 687 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 9.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 4 776 aktier
Totalpris 52 545,68 €
Snittpris / aktie 11,0020€
Högsta förvärvspris / aktie 11,05 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,93 €

Efter transaktionerna 9.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 53 252 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 8.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 733 aktier
Totalpris 18 910,38 €
Snittpris / aktie 10,9119 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,95 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,86 €

Efter transaktionerna 8.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 48 476 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 7.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 3 609 aktier
Totalpris 39 551,90 €
Snittpris / aktie 10,9592 €
Högsta förvärvspris / aktie 11,05 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,80 €

Efter transaktionerna 7.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 46 743 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 4.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 4 564 aktier
Totalpris 49 661,70 €
Snittpris / aktie 10,8812 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,92 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,80 €

Efter transaktionerna 4.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 43 134 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 3.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 5 236 aktier
Totalpris 56 866.30 €
Snittpris / aktie 10,8606 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,95 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,76 €

Efter transaktionerna 3.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 38 570 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 2.9.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 311 aktier
Totalpris 13 578,79 €
Snittpris / aktie 10,3576 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,40 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,30 €

Efter transaktionerna 2.9.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 33 334 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 31.8.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 3 807 aktier
Totalpris 40 389,20 €
Snittpris / aktie 10,6092 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,69 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,55 €

Efter transaktionerna 31.8.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 29 746 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 27.8.2015
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 3 000 aktier
Totalpris 32 487,00 €
Snittpris / aktie 10,829 €
Högsta förvärvspris / aktie 10,85 €
Lägsta förvärvspris / aktie 10,76 €

Efter transaktionerna 27.8.2015 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 25 112 st, R-aktier 6 658 st.

2014

Datum 15.12.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 5 781 aktier
Totalpris 56 085,74 €
Snittpris / aktie 9,701737 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,73 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,68 €

Efter transaktionerna 15.12.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 137 406 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 12.12.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 6 196 aktier
Totalpris 60 189,15 €
Snittpris / aktie 9,714195 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,73 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,70 €

Efter transaktionerna 12.12.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 131 625 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 11.12.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 9 190 aktier
Totalpris 90 139,63 €
Snittpris / aktie 9,808447 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,85 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,78 €

Efter transaktionerna 11.12.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 125 429 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 10.12.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 214 aktier
Totalpris 21 700,87 €
Snittpris / aktie 9,801658 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,84 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,73 €

Efter transaktionerna 10.12.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 116 239 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 9.12.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 7 978 aktier
Totalpris 77 972,73 €
Snittpris / aktie 9,773468 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,85 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,72 €

Efter transaktionerna 9.12.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 114 025 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 8.12.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 379 aktier
Totalpris 13 561,62 €
Snittpris / aktie 9,834387 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,84 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,78 €

Efter transaktionerna 8.12.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 106 047 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 5.12.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 6 011 aktier
Totalpris 59 194,02 €
Snittpris / aktie 9,847616 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,89 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,77 €

Efter transaktionerna 5.12.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 104 668 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 4.12.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 5 065 aktier
Totalpris 49 522,73 €
Snittpris / aktie 9,777439 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,80 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,74 €

Efter transaktionerna 4.12.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 98 657 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 3.12.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 1 864 aktier
Totalpris 18 162.34 €
Snittpris / aktie 9,743745 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,76 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,72 €

Efter transaktionerna 3.12.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 93 592 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 2.12.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 4 148 aktier
Totalpris 47 407,06 €
Snittpris / aktie 9,741336 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,76 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,69 €

Efter transaktionerna 2.12.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 91 728 st, R-aktier 6 658 st.

 

Datum 1.12.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 4 818 aktier
Totalpris 47 107,13 €
Snittpris / aktie 9,77732 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,80 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,73 €

Efter transaktionerna 1.12.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 87 580 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 28.11.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 4 515 aktier
Totalpris 44 118,95 €
Snittpris / aktie 9,771639 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,79 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,75 €

Efter transaktionerna 28.11.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 82 762 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 27.11.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 2 125 aktier
Totalpris 20 762,79 €
Snittpris / aktie 9,770725 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,79 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,76 €

Efter transaktionerna 27.11.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 78 247 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 26.11.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 4,801 aktier
Totalpris 46 891,48 €
Snittpris / aktie 9,767024 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,79 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,75 €

Efter transaktionerna 26.11.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 76 122 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 25.11.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 9,258 aktier
Totalpris 90 393,89 €
Snittpris / aktie 9,76387 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,79 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,66 €

Efter transaktionerna 25.11.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 71 321 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 24.11.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 14,638 aktier
Totalpris 141 864,69 €
Snittpris / aktie 9,691535 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,75 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,54 €

Efter transaktionerna 24.11.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 62 063 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 21.11.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 7 695 aktier
Totalpris 73 082,45 €
Snittpris / aktie 9,497394 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,53 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,47 €

Efter transaktionerna 21.11.2014 innehar bolaget följande antal egna aktier: A-aktier 47 425 st, R-aktier 6 658 st.

Datum 20.11.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 5 179 aktier
Totalpris 49 070,68 €
Snittpris / aktie 9,474933 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,50 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,45 €

 

Datum 19.11.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 21 231 aktier
Totalpris 199 728,31 €
Snittpris / aktie 9,4074 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,50 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,39 €

 

Datum 18.11.2014
Börsaffär KÖP
Aktieslag AKTAV
Aktieantal 5 914 aktier
Totalpris 55 439,82 €
Snittpris / aktie 9,374335 €
Högsta förvärvspris / aktie 9,41 €
Lägsta förvärvspris / aktie 9,29 €