Nyckeltal per aktie

Aktia-aktierna 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Resultat per aktie     0,74 0,78 0,79 0,78 0,74
Utdelning per aktie     0,60 0,54 0,48 0,42 0,36
Kapitalåterbäring per aktie       0,10 - - 0,14
Total utdelning per aktie     0,60 0,64 0,48 0,42 0,50
Utdelning (dividend+ kapitalåterbäring), %     81 82 61 54 49
Utdelning tillväxt (dividend), %     11,1 12,5 14,3 16,7 20,0
Direktavkastning (total
utdelning /A-aktie 31.12), %
    6,2 6,2 4,9 5,19 8,62
Stängningskurs 31.12. A-aktie     9,73 10,31 9,77 8,10 5,80
Stängningskurs 31.12. R-aktie     13,40 11,71 10,60 8,17 7,51
Årets högsta kurs, A-aktie     10,26 12,07 10,00 8,17 6,00
Årets lägsta kurs, A-aktie     7,70 9,33 7,99 5,82 4,34
Årets högsta kurs, R-aktie     16,00 13,49 11,20 8,60 8,50
Årets lägsta kurs, R-aktie     9,59 10,45 8,20 6,76 6,75
Aktiekursutveckling, A-aktie %     -3,85 4,46 21,22 39,66 16,00
Aktiekursutveckling, R-aktie %     14,43 10,47 29,27 8,79 -11,76
Eget kapital per aktie (NAV), euro     9,24 9,26 9,39 8,67 8,91
Stängning 31.12 A-aktie/NAV     1,05 1,11 1,05 0,93 0,65
Stängning 31.12 R-aktie/NAV     1,45 1,26 1,13 0,94 0,84
Genomsnittlig omsättning på Nasdaq OMX/dag, A-aktie     192 880 279 620 402 873 173 703 115 862
Genomsnittlig omsättning på Nasdaq OMX/dag, R-aktie     13 717 40 078 10 402 9 810 39 496
Genomsnittlig volym på Nasdaq OMX/dag, A-aktie     21 028 26 116 45 032 24 808 21 950
Genomsnittlig volym på Nasdaq OMX/dag, R-aktie     1 124 3 468 1 077 1 262 4 679
Omsättningshastighet i genomsnitt, A-aktie, %     11,26 16,51 23,44 13,23 13,27
Omsättningshastighet i genomsnitt, R-aktie, %     1,28 1,60 1,35 1,58 2,35
P/E-tal, A-aktie     13,15 13,21 12,37 10,38 7,84
P/E-tal, R-aktie     18,11 15,01 13,42 10,47 10,15
Börsvärde, miljoner euro     720 714 667 540 423
Antal aktier per 31.12, A-aktie     46 706 723 46 706 723 46 706 723 46 706 723 46 936 908
Antal aktier per 31.12, R-aktie     19 872 088 19 872 088 19 872 088 19 872 088 20 050 850
Totalt antal aktier (A och R)     66 578 811 66 578 811 66 578 811  66 578 811 66 987 758
Antal aktieägare     41 791  42 194 43 862 45 988 47 929