Aktieägarregister

Aktia Bank Abp:s aktier är införda i värdeandelssystemet som underhålls av Euroclear Finland Ab. Bolagets aktieägarregister förs av Euroclear Finland Ab, Urho Kekkonens gata 5 C, 8:e vån., Helsingfors.