Börs- och pressmeddelanden

Aktias börs- och pressmeddelanden finns indelade enligt publiceringsår och meddelandekategori. Aktia publicerar börs- och pressmeddelanden på finska, svenska och engelska. Alla svenskspråkiga börs- och pressmeddelanden kan läsas nedan.