Aktias uppdaterade strategi

I enlighet med strategiuppdateringen för perioden fram till år 2023, söker Aktia en ännu starkare tillväxt inom kapitalförvaltning och från nya kunder i Finlands tillväxtcentra. Därtill effektiverar Aktia sin verksamhet ytterligare. Strategin syftar till att stöda Aktias tillväxtmål samt att leda bolaget mot den nya visionen att vara "Den goda banken. Och en suverän kapitalförvaltare."

 

Aktias uppdaterade strategi består av tre fokusområden:

 • BÄSTA KAPITALFÖRVALTNINGEN

  Aktias avsikt är att ytterligare bredda det konkurrenskraftiga utbudet inom kapitalförvaltningen genom såväl egen produktutveckling som noggrant valda partnerskap. Aktia satsar på att öka privatkundernas sparande och placerande. Banken gör sina högklassiga placeringsprodukter och sin prisbelönta kapitalförvaltning ännu bättre tillgängliga för sitt omfattande privatkundsnätverk och institutionella investerare. Aktias målsättning är även att fortsätta den kraftiga internationaliseringen av vår institutionella kapitalförvaltning in på nya marknader.
   
 • TILLVÄXT FRÅN NYA PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER I FINLANDS TILLVÄXTCENTRA

  Aktia söker tillväxt i Finlands tillväxtcentra och satsar ännu tydligare på utvecklingen av sitt utbud för kundernas olika livsskeden. Digitala bank-, placerings- och personförsäkringstjänster i kombination med personlig skötsel av ärenden gör det möjligt att skapa värde på nya sätt som bättre beaktar varje kunds individuella behov samt möjliggör tillgång till tjänsterna var som helst och när som helst. Aktia koncentrerar sig fortfarande på att i synnerhet betjäna små- och medelstora företag.

  Aktia satsar ytterligare på försäljningen av livförsäkringsprodukter och grundar för detta ändamål ett nytt försäljningsbolag. Det nya bolaget kommer att samarbeta med Veritas Pensionsförsäkring Ab och fungera som Veritas ombud.
   
 • EFFEKTIVITET I VERKSAMHETEN

  Aktia fortsätter standardiseringen och automatiseringen av sina funktioner som ett led i den tidigare strategin. Målsättningen är att förnya och effektivera verksamhetsmodellen så att Aktia ännu smidigare kan svara på kundernas snabbt förändrade behov och sålunda erbjuda kunderna en bättre kundupplevelse. Samtidigt strävar man till att förbättra verksamhetens lönsamhet och att frigöra resurser för strategiska tillväxtsatsningar inom fokusområdena.