Aktia Banks nya strategi – fokus på förmögenhetsförvaltning och finansiering

Aktias strategi baserar sig på att långsiktigt öka och trygga kundernas förmögenhet på ett enkelt och ansvarsfullt sätt. I centrum för vår strategi är att kunderna ska få den bästa kundupplevelsen inom förmögenhetsförvaltning och finansiering.  Vi erbjuder våra kundsegment bestående av privatpersoner, företag och institutioner interaktiva helhetslösningar som kombinerar både personlig betjäning och användarvänliga digitala gränssnitt.

Strategin grundar sig på vår framgångsrika kapitalförvaltning, vår ansvarsfulla kundbetjäningskultur. Det förnyade basbankssystemet och vår prioritering av analytik och robotik i vårt arbetssätt skapar en ypperlig utgångspunkt för att uppnå våra strategiska mål och att nästa steg i utvecklingen.

Aktias Banks nya strategi vilar på tre hörnstenar

  • Öka och trygga kundernas förmögenhet: Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda placerings- och finansieringslösningar på ett enkelt och ansvarsfullt sätt.
  • Utveckla vår servicemodell: Vi stärker vår specialistorganisation och erbjuder våra kunder avancerade tjänster och individuella lösningar.
  • Utnyttja digitalisering: Vi satsar på smidiga digitala koncept och användargränssnitt som tillhandahåller vårt tjänsteerbjudande.