Aktiakoncernen

Aktiakoncernens moderbolag är Aktia Bank Abp. I Aktiakoncernen ingår de helägda dotterbolagen Aktia Livförsäkring Ab, Aktia Fondbolag Ab och Aktia Kapitalförvaltning Ab.

Aktia Hypoteksbank Abp har 28.2.2017 fusionerats med Aktia Bank Abp. I linje med Aktias strategi att fokusera på förmögenhetsförvaltning och finansiering, minskade Aktia sitt innehav i Aktias Fastighetsförmedling genom en managementbuyout i juli 2018. I början av augusti 2018 upphörde Aktia även att fungera som försäkringsombud för Folksam Skadeförsäkring i syfte att frigöra resurser och fokusera på Aktias strategiska tyngdpunktsområden.

Aktia Företagsfinans Ab fusionerats med Aktia Bank Abp 1.2.2019.

Organisationsschema