Personal

Aktias målsättning är att vara finsk mästare i finansiell rådgivning på svenska och finska. För att uppnå målet utvecklar Aktia kontinuerligt personalens kompetens. En välmående, kompetent och engagerad personal är en förutsättning för framgångsrik affärsverksamhet. Aktias verksamhet styrs av värderingarna modigt, kunnigt och tillsammans.
 

Personalutveckling

Aktia erbjuder mångsidiga karriärmöjligheter och en ypperlig chans att arbeta och utvecklas professionellt i finansbranschen. Alla aktianer bidrar genom sitt handlande till att stärka vi-andan i arbetsgemenskapen. Vilja att utvecklas, ansvarstagande och samarbetsförmåga är egenskaper som alla aktianer har gemensamt. Dessa egenskaper och framför allt motivation och ett äkta intresse skapar ett sakkunnigt och engagerat Aktia.