Medarbetare

Aktias målsättning är att vara branschens mest attraktiva arbetsplats. För att uppnå målet utvecklar aktianerna kontinuerligt sin kompetens. En välmående, kompetent och engagerad medarbetare är en förutsättning för framgångsrik affärsverksamhet. Aktias verksamhet styrs av värderingarna modigt, kunnigt och tillsammans.
 

Utvecklingsmöjligheter

 
Aktia erbjuder mångsidiga karriärmöjligheter och en ypperlig chans att arbeta och utvecklas professionellt i finansbranschen. Alla aktianer bidrar genom sitt handlande till att stärka vi-andan i arbetsgemenskapen. Vilja att utvecklas, ansvarstagande och samarbetsförmåga är egenskaper som alla aktianer har gemensamt. Dessa egenskaper och framför allt motivation och ett äkta intresse skapar ett sakkunnigt och engagerat Aktia.