Börs- och pressmeddelanden

Till arkivet

aktia.fi

Gå till Aktias kundsidor.

www.aktia.fi


Chefsekonomens rapport: Valet år 2023 blir ett skuldval i Finland

Som ett resultat av koronakrisen har den finska ekonomin gått in i en lågkonjunktur och den offentliga sektorns skuld förväntas växa fortsättningsvis.
 
I rapporten diskuteras konsekvenserna av coronakrisen för Finlands offentliga ekonomi och hur krisens kan inverka på riksdagsvalet 2023.


Läs mer

Q2/2020

Aktias halvårsrapport för januari–juni 2020 publiceras 4.8.2020 kl. 8.00. En direkt webcast-sändning arrangeras från resultattillställning 4.8.2020 kl. 10.00. Verkställande direktör Mikko Ayub och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska.

Q2-webcast

Q1/2020Q1/2020

Q1-webcast

 


Års- och hållbarhetsredovisning 2019