Börs- och pressmeddelanden

Till arkivet

aktia.fi

Gå till Aktias kundsidor.

www.aktia.fi

 


Chefsekonomens rapport: Valet år 2023 blir ett skuldval i Finland

Som ett resultat av koronakrisen har den finska ekonomin gått in i en lågkonjunktur och den offentliga sektorns skuld förväntas växa fortsättningsvis.
 
I rapporten diskuteras konsekvenserna av coronakrisen för Finlands offentliga ekonomi och hur krisens kan inverka på riksdagsvalet 2023.


Läs mer


Års- och hållbarhetsredovisning 2019