Aktiakoncernens Ersättningspolicy och rörliga ersättningar

Ersättningspolicy

Aktiakoncernens ersättningspolicy beskriver de ersättningsprinciper som tillämpas på ledning och övrig personal inom Aktiakoncernen