Ledningsgruppens medlemmar

.

Mikko Ayub f. 1969
Verkställande direktör

PM, MBA
I Aktia sedan 2018

CV
Insiderregister

Juha Hammarén, CRO

Juha Hammarén f. 1960
Vice verkställande direktör & verkställande direktörens ställföreträdare

Vicehäradshövding, eMBA

CV
Insiderregister

.

Carola Nilsson f. 1967
Direktör, Privatkunder
T.f. direktör, Företagskunder

Ekonomie magister

CV
Insiderregister

Niina Bergring, Direktör

Niina Bergring f. 1973
Direktör, Kapitalförvaltning

Ekonomie magister

CV
Insiderregister

.

Max Sundström f. 1971
Direktör, Koncept & strategi

Diplom-ingenjör

CV
Insiderregister

.

Outi Henriksson f. 1969
Ekonomi- och finansdirektör

Ekonomie magister

CV
Insiderregister

.

Anu Tuomolin f. 1976
Direktör, Operativ verksamhet

Ekonomie magister

CV
Insiderregister

.

Juha Volotinen f. 1975
Direktör, IT 

Ekonomie magister

CV
Insiderregister