Ledningsgruppens medlemmar

.

Mikko Ayub f. 1969
Verkställande direktör

PM, MBA
I Aktia sedan 2018

CV
Insiderregister

Juha Hammarén, CRO

Juha Hammarén f. 1960
Vice verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare
Operativ verksamhet

Vicehäradshövding, eMBA

CV
Insiderregister

.

Carola Nilsson f. 1967
Vice verkställande direktör
Privatkunder 

Ekonomie magister

CV
Insiderregister

Nils Lundberg, Tf. direktör

Nils Lundberg f. 1980
Tf. direktör
Kapitalförvaltning

Ekonomie magister

Insiderregister

.

Irma Gillberg-Hjelt f. 1962
Direktör
Företagskunder

Juris kandidat

CV
Insiderregister

.

Max Sundström f. 1971
Direktör
Koncept & strategi

Diplom-ingenjör

CV
Insiderregister

.

Outi Henriksson f. 1969
Ekonomidirektör
Ekonomi, treasury och investerarrelationer

Ekonomie magister

CV
Insiderregister

.

Anu Tuomolin f. 1976
Direktör
HR

Ekonomie magister

CV
Insiderregister

.

Juha Volotinen f. 1975
direktör
IT 

Ekonomie magister

CV
Insiderregister