Styrelseledamöter

Lasse Svens, f. 1962
Styrelsens ordförande, medlem av styrelsens riskutskott och medlem styrelsens kompensations- och corporate governanceutskott

Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2016

CV
Insiderregister

Arja Talma, f. 1962
Styrelsens vice ordförande, ordförande för styrelsens revisionsutskott

Ekonomie magister, eMBA
I styrelsen sedan 2013

CV
Insiderregister

Christina Dahlblom, f. 1978
Styrelseledamot och ordförande för styrelsens kompensations- och corporate governanceutskott

Ekonomie doktor
I styrelsen sedan 2016

CV
Insiderregister

Johan Hammarén, f. 1969
Styrelseledamot och medlem styrelsens kompensations- och corporate governanceutskott

Ekonomie magister, juris kandidat
I styrelsen sedan 2019

CV
Insiderregister

Maria Jerhamre Engström, f. 1969
Styrelseledamot och ordförande för styrelsens riskutskott

eMBA
I styrelsen sedan 2018

CV
Insiderregister

Kari A. J. Järvinen, f. 1962
Styrelseledamot och medlem i kompensations- och corporate governanceutskottet

Diplomingenjör, MBA
I styrelsen sedan 2020

CV
Insiderregister

Harri Lauslahti, f. 1961
Styrelseledamot och medlem i riskutskottet

Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2020

CV
Insiderregister

Olli-Petteri Lehtinen, f. 1960
Styrelseledamot och medlem i revisionsutskottet

Ekonomie magister, 
I styrelsen sedan 2020

CV
Insiderregister

Johannes Schulman, f. 1970
Styrelseledamot och medlem av styrelsens revisionsutskott

Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2018

CV
Insiderregister