Styrelseledamöter

Lasse Svens, f. 1962
Styrelsens ordförande, medlem av styrelsens riskutskott och medlem styrelsens kompensations- och corporate governanceutskott

Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2016

CV
Insiderregister

Arja Talma, f. 1962
Styrelsens vice ordförande, ordförande för styrelsens revisionsutskott

Ekonomie magister, eMBA
I styrelsen sedan 2013

CV
Insiderregister

Christina Dahlblom, f. 1978
Styrelseledamot och ordförande för styrelsens kompensations- och corporate governanceutskott

Ekonomie doktor
I styrelsen sedan 2016

CV
Insiderregister

 

Stefan Damlin, f. 1968
Styreleledamot, medlem av styrelsens riskutskott och medlem av styrelsens revisionsutskott

Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2016

CV
Insiderregister

 

Johan Hammarén, f. 1969
Styrelseledamot och medlem styrelsens kompensations- och corporate governanceutskott

Ekonomie magister, juris kandidat
I styrelsen sedan 2019

CV
Insiderregister

 

Maria Jerhamre Engström, f. 1969
Styrelseledamot och ordförande för styrelsens riskutskott

eMBA
I styrelsen sedan 2018


CV
Insiderregister

 

Johannes Schulman, f. 1970
Styrelseledamot och medlem av styrelsens revisionsutskott

Ekonomie magister
I styrelsen sedan 2018


CV
Insiderregister

 

Tarja Wist, f. 1965
Styrelseledamot och medlem av styrelsens riskutskott

Juris kandidat, advokat
I styrelsen sedan 2019

CV
Insiderregister