Ekonomiskt ansvar

Aktias målsättning är att skapa en långsiktig och finansiellt hållbar lönsamhetsnivå som garanterar en god avkastning till ägarna. Värdet skapas genom en positiv kursutveckling och stabil dividendutdelning. 
 
Aktia strävar efter att vara ett attraktivt och stabilt placeringsalternativ för både inhemska och utländska placerare. En långsiktig och finansiellt hållbar lönsamhetsnivå är en förutsättning för att säkerställa en god avkastning, en stark kreditvärdighet och en fördelaktig återfinansiering. 
 
Aktia upprätthåller en transparent och regelbunden rapportering om bolagets ekonomiska utveckling och verksamhet till både aktie- och skuldinvesterare, kreditvärderingsinstitut, media samt analytiker. Syftet med att tillhandahålla utförlig information är att öka förståelsen för verksamheten och därmed minimera kursvolatilitet.
 

Dividend

Aktia strävar efter att betala ut en stabil dividend till sina ägare och dividendpolicyn är att betala ut 60–80 % av räkenskapsperiodens vinst.