Socialt ansvar

Traditionellt understöder Aktia på koncernnivå årligen både kultur och idrott. Aktia samarbetar sedan länge med Svenska Teatern och understö- der teaterns verksamhet. En av de större barn- och ungdomssatsningarna som Aktia stöder är Stafettkarnevalen. Karnevalen samlar årligen tusentals finlandssvenska barn och ungdomar från hela Finland och Aktia är sedan många år tillbaka en av huvudsponsorerna.

Under 2016 sponsorerade Aktia den lovande unga rallycrosschauffören Niclas Grönholm som just nu är regerande finsk mästare.

Cirka 80 % av avkastningen som betalas till Aktia- och sparbanksstiftelserna återförs till samhället i form av olika stöd och bidrag. Stiftelsernas antal uppgår i dag till 30. Så gott som alla Aktia- och sparbanksstiftelser betalade understöd till olika former av lokal verksamhet under 2016. Bidragen varierade enligt stiftelsens storlek, men antalet bidragsmottagare är stabilt och mottagarna är verksamma inom bl.a. barn- och ungdomsverksamhet, kulturverksamhet och utbildning. Stiftelserna betonar också vikten av miljöansvar och understöder projekt med syfte att främja miljön. Stiftelsernas bidrag är av stor betydelse för de enskilda föreningarnas verksamhetsmöjligheter.

Aktias samarbete med Dropp Water fortsatte 2016. Dropp erbjuder ett hållbart alternativ till det källvatten som finns på den finska marknaden och 100 % av företagets vinst går till Stiftelsen för ett levande Östersjön (Baltic Sea Action Group) och dess arbete för Östersjöns väl.

Aktia har sedan några år tillbaka valt att i stället för att ge julklappar till de anställda årligen göra en juldonation till ett välgörande ändamål. Juldonationen på 10 000 euro gick 2016 till Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) för dess mobbningsförebyggande arbete. Med hjälp av donationer kan MLL fortsätta sitt långvariga förebyggande arbete mot mobbning i skolor och daghem. I dagens läge finns det i skolorna över 11 000 stödelever som hjälper yngre elever att hitta vänner och trygghet. MLL utbildar stödelever och handledare runtom i Finland och producerar material för skolor och också för daghem. Dessutom upprätthåller MLL sin Hjälptelefon för barn och unga där de kan berätta om sina problem och få stöd av en vuxen de kan lita på.

Aktia är delägare i Kvinnobanken. Kvinnobanken är ett samfund och en fond för att stöda kvinnors företagsamhet och utkomst i u-länder. Med de givna medlen finansieras projekt som förbättrar kvinnors ekonomiska utkomst, kunnande och rättigheter, smålån, yrkesutbildning och annan verksamhet samt andra nya pilotprojekt som uppmuntrar kvinnors företagsamhet