Yhtiökokous 2020

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 16. huhtikuuta 2020 klo 16.00 Aktian pääkonttorilla osoitteessa Mannerheimintie 14 A, Helsinki.

Yhtiökokouksen materiaalit

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti viranomaisten suositukset huomioiden, että Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin korkeintaan 0,63 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 siten, että maksu tapahtuu yhdellä tai useammalla kerralla, kuitenkin aikaisintaan 1.10.2020. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus valtuutettiin päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivä ja maksuajankohta. Aktia tiedottaa päätöksistä erikseen.