Yhtiökokous 2018

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 10.4.2018 klo 16.00 Helsingissä. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, tulee lähettää asiasta perusteluineen kirjallinen ilmoitus yhtiölle viimeistään 30.1.2018. Asiat/ehdotukset ilmoitetaan postitse osoitteella Aktia Oyj/Konsernin lakiasiat, PL 207, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteella koncernjuridik(at)aktia.fi.