Yhtiökokous 2017

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2017 klo 16.00 Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä. 

 

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 jaetaan osinkona 0,60 euroa osakkeelta, josta 0,08 euroa liittyy vuoden aikana saatuihin kertaluonteisiin tuottoihin, yhteensä noin 39,9 miljoonaa euroa. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin 7.4.2017 ja maksupäiväksi 21.4.2017.
 
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kaksikymmentäkuusi.
 
Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Christina Gestrin, Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Peter Simberg, Solveig Söderback ja Peter Karlgren, jotka olivat erovuorossa, sekä uusiksi jäseniksi varatuomari Nina Wilkman ja kansanedustaja Mats Löfström.
Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot pidettiin muuttumattomina ja palkkioiksi vahvistettiin 24 400 euroa puheenjohtajalle, 10 500 euroa varapuheenjohtajalle ja 4 400 euroa jäsenelle. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä.
 
Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi ja valitsi KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi.
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, valtuutuksesta hankkia omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta luovuttaa omia osakkeita.
 
Syyskuussa 2017 on tarkoitus kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous päättämään Aktia Pankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta niin, että hallintoneuvosto lakkautetaan.