Yhtiökokous 2016

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2016 klo 16.00 Pörssitalolla Helsingissä.

Vuosikertomus 2015
Toimitusjohtajan katsaus
 

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi)

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 jaetaan osinkona 0,54 euroa osakkeelta ja pääoman palautuksena 0,10 euroa osakkeelta, yhteensä n. 42,6 miljoonaa euroa. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin 14.4.2016 ja maksupäiväksi 26.4.2016.
 
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kaksikymmentäkahdeksan.
 
Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen hallintoneuvostonjäsenet jäsenistä Mikael Aspelin, Agneta Eriksson, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Lars Wallin och Ann-Marie Åberg, jotka olivat erovuorossa, sekä uusiksi jäseniksi yrittäjä Ralf Asplund, humanististen tieteiden kandidaatti Annika Pråhl sekä valtiotieteen kandidaatti Marcus Rantala, kaikki kolmen vuoden toimikaudeksi.
 
Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin 24 400 euroa puheenjohtajalle, 10 500 euroa varapuheenjohtajalle ja 4 400 euroa jäsenelle. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä.
 
Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi ja valitsi KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi.
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, valtuutuksesta ostaa omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta myydä omia osakkeita. Yhtiökokouksen hyväksyi myös valtuutuksen hallitukselle päättää lahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseksi.