Yhtiökokous 2013

Vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2013 klo 16.00 Vanhalla Ylioppilastalolla, Mannerheimintie 3, Helsinki.

Kutsu ja ennakkoaineisto

Osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:ssä tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat:

Yhtiökokouksen päätökset

Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökokous on vahvistanut emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2012 jaetaan osinkona 0,36 euroa osakkeelta ja maksetaan pääomanpalautuksena 0,14 euroa osakkeelta, yhteensä 33,3 miljoonaa euroa. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin 12.4.2013 ja osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 19.4.2013.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäkolme.

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen hallintoneuvoston jäsenet Agneta Eriksson, Erik Karls, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Maj-Britt Vääriskoski, Lars Wallin, Bo-Gustav Wilson ja Ann-Marie Åberg, jotka olivat erovuorossa, ja uusiksi jäseniksi varatuomari Mikael Aspelin ja valtiotieteen kandidaatti Stefan Mutanen, kaikki kolmen vuoden toimikaudeksi.

Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot pidettiin ennallaan.

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta ja omien osakkeiden myyntivaltuutuksesta.

Yhtiökokous hyväksyi sulautumisen Aktia Pankki Oyj:n kanssa. Sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 1.7.2013.