Yhtiökokous 2012

Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2012 klo 15.00 Scandic Marina Congress Centerissä, Helsingissä.  

Kutsu ja ennakkoaineisto

Yhtiökokouksen 2012 päätökset

Aktia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päätökset.

Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16. huhtikuuta 2012 vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2011 jaetaan osinkona 0,30 euroa osakkeelta, yhteensä 20 miljoonaa euroa. Osinko-oikeuden täsmäytyspäivä on 19. huhtikuuta 2012 ja osingon maksupäivä 26. huhtikuuta 2012.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäkolme.

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Harriet Ahlnäs, Anna Bertills, Roger Broo, Gun Kapténs, Bo Linde, Per Lindgård, Kristina Lyytikäinen, Henrik Rehnberg, Henrik Sundbäck ja Sture Söderholm, jotka kaikki olivat erovuorossa, ja uudeksi jäseneksi valittiin kansliapäällikkö Johan Aura, kaikki kolmen vuoden toimikaudeksi.

Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot pidettiin ennallaan.

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi.

Tilintarkastajaksi 1. tammikuuta 2012 alkaneelle tilikaudelle valittiin KPMG Oy Ab ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jari Härmälä.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttamiseksi siten, että yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla ja että ilmoitus yhtiökokouksesta lisäksi tulee julkaista hallituksen valitsemissa päivälehdissä.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta ja omien osakkeiden myyntivaltuutuksesta.