Vuosikertomus 2018

Aktian perustukset valettiin jo 1820-luvulla, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista pankeista perustettiin. Tuolloin pankin perustajien tavoitteena oli luoda ihmisille keino säästää hyvinä aikoina pahan päivän varalle. Nykypäivän Suomi on hyvin erilainen. Perustarve ei kuitenkaan ole muuttunut, ja tehtävämme on edelleen auttaa Suomea ja suomalaisia vaurastumaan.

Vuonna 2018 keskityimme toteuttamaan merkittäviä uudistuksia strategiamme mukaisesti. Onnistuimme muutosten keskellä säilyttämään asiakkaidemme luottamuksen ja teimme hyvän tuloksen.

Vuonna 2019 Aktia on entistä ketterämpi ja kansainvälisempi. Kasvatamme yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän varallisuuttaan yksilöllisten ratkaisujen sekä digitaalisten palveluiden avulla.

 
 
 
Mikko Ayub 2018
 
 

Vuonna 2018 saavutimme menestystä monella saralla ja onnistuimme säilyttämään asiakkaiden luottamuksen keskellä suuria muutoksia.

Mikko Ayub, Toimitusjohtaja