Aktia Hypoteekkipankki sulautui 28.2.2017 Aktia Pankki Oyj:hin

Aktia Hypoteekkipankki Oyj oli kiinnitysluottopankkilain puitteissa toimiva suomalainen asuntoluottopankki. Lain mukaan kiinnitysluottopankki voi myöntää kiinteistöluottoja, joiden vakuutena on kiinteistöjä tai asunto-osakkeita, ja julkisyhteisöluottoja, joiden vakuutena on takaus tai saaminen julkisyhteisöltä.

Aktia Hypoteekkipankki Oyj oli syyskuusta 2016 lähtien 100 % Aktia Pankki Oyj:n omistama tytäryhtiö ja sulautui Aktia Pankkiin 28.2.2017. 

Liiketoimintamalli ja lainat

Aktia Hypoteekkipankin yhteistyöpankit välittivät Hypoteekkipankin lainoja asiakkailleen oman konttoriverkkonsa kautta. Asiakkaat saavat joustavan ja turvallisen palvelun omasta pankkikonttoristaan. Aktia Hypoteekkipankin toiminta on tarkoitus lakkauttaa vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana. 

Riskienhallinta

Aktia Hypoteekkipankki pyrki suojautumaan riskeiltä mahdollisimman tehokkaasti. Yhteistyöpankkien ja Hypoteekkipankin tehokkaalla riskien- ja vakuushallinnalla pyrittiin eliminoimaan luottoriskit. Korkoriskit suojattiin kokonaisuudessaan johdannaisilla. Valuuttariskiä Hypoteekkipankilla ei ollut. Aktian konsernirahoitusyksikkö tuotti Hypoteekkipankille tasehallintapalvelut ja raportoi salkun kehityksestä ja riskeistä säännöllisesti.

Rahoitus ja vakuudet

Aktia Hypoteekkipankin rahoitus oli hoidettu ensisijaisesti laskemalla liikkeeseen kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja. 

Joukkovelkakirjalainojen vakuuksina toimivat Hypoteekkipankin myöntämät kiinteistövakuudelliset lainat. Vakuutena olevat lainat kirjattiin erilliseen vakuusrekisteriin, joka oli Finanssivalvonnan valvonnassa.

Hypoteekkipankin lyhytaikainen rahoitus oli turvattu Aktia Pankin kanssa tehdyillä luottolimiittisopimuksilla.